לינקולן - תשובות

המלצות
א. צפו בסרטון פעם אחת לפני שתתחילו בכתיבת התשובות.
ב. קראו כל שאלה בנפרד וצפו בקטע המיועד בסרטון

1. צפו בסרטון הבא וענו על השאלות שלאחריו
 א. הציגו את הפתרונות המוצעים לניצחון במלחמה
(קיבוץ הצי הגדול ביותר אי פעם, הפגזה של 100 פגזים בדקה)

ב. מהן הדעות המוצגות על ידי האנשים השונים 
(גזענות, תפיסת הבריאה האלוקית)

ג. בסרטון מוצגת יחידה צבאית המורכבת מאנשים שחורים, הסבר את הייחוד של יחידה צבאית זו
(היחידה הצבאית האתנית הראשונה בצבא הצפון) 

ד. האם ייחוד זה חדש בהיסטוריה הצבאית?
(לא לפני ואחרי מלחמה זו היו יחידות אתניות בצבאות - היחידה השוויצרית בצבא נפוליאון והגדודים העבריים)


2. קראו את המקור הבא - החוקה האמריקאית - גללו עד לסעיף התיקונים
מהו התיקון עליו נלחם אברהם לינקולן בקונגרס?
(התיקון ה13)
מה תיקון זה אומר? 
(ביטול העבדות ושיוויון בפני החוק)
כיצד נתפס תיקון זה על ידי הצדדים השונים במאבק? 
(זהו קרב לחיים ולמוות)
מה ההשלכות של העברת התיקון הזה? 
(מיליונים עבדים משוחררים לדורות)
מהי החלופה המוצגת בסרט לאי קביעת התיקון?
(או העברת התיקון או שלום עם הדרום)
מה היה הקושי המרכזי להעברת תיקון זה בקונגרס?
(היו חסרים 20 קולות)
כיצד הציעו להתגבר על קושי זה?
(לקנות קולות)

3. הבא את הגורם המרכזי לפרוץ המלחמה ותאר למה מדומה גורם זה ואיזה פתרון מוצע בסרטון
(הגורם המרכזי הוא השאלה בנוגע למעמד העבדים בשטחים החדשים שיכבשו במערב. העבדות מוצגת כמחלה והתיקון ה13 מוצג בתרופה)
4. בסרט מוצגת טענה שלמשרת נשיא ארה"ב יש כוח רב. הבא שלוש דוגמאות לניצול כח זה במהלך ההיסטוריה

5. קרא את המקור הבא והבא שתי עמדות תומכות ושתי עמדות מנוגדות לדברים, עליך להביא נימוקים מחזקים לכל עמדהComments