דוגמית נושא

טעימהחשיפה מצומצמת לנושא, במטרה לעורר עניין, ליצור חיבור אישי ורגשי אליו - כפעילות מקדימה לנושא רחב, או לחקר מעמיק יותר. 

-זהו אוסף של פעילויות לטווח קצר הדורשות קריאה, משחק, חיפוש פשוט, ותגובה אישית, מעיין חיבור להתנסות או דעה אישית .

ביחידה מעיין זו יופיעו שאלות כגון

1. מצא/י את התשובה לשאלה מסקרנת 
2. בחר/י תמונה וספר סיפור שמצא/ו חן בעיניך, את מה הוא מזכיר לך?
3. בחר/י מתוך רשימת המוצרים / ספרים / אנשים מפורסמים משהו שהיית רוצה לדעת עליו יותר וכתוב/י עליו.

יחידה מעיין זו היא שימושית גם בהוראת שפה מכיוון שעיקר העיסוק הוא בטקסט מעניין ופיתוח הקריאה והכתיבה.
מתוך: מצגת של משרד החינוך והתרבות, מחוז ירושלים, הפיקוח על התקשוב
Comments