ציד אוצר

יחידת הוראה/למידה ממוקדים תחום מוגדר. התחום המוגדר יכול לבוא ממקצועות הלימוד השונים. קהל היעד יכול להיות מורכב מתלמיד בודד ועד קבוצת לימוד של ארבעה תלמידים. משך זמן הפעילות נתון לשינוי, אך עדיף כי העבודה תוגש לכל היותר שבועיים מיום קבלתה.

צוות פיתוח היחידה יכול גם הוא להיות מורכב ממורה בודד ועד קבוצת מורים – ככל שמקצועות הלימוד בקבוצה יהיה רחב יותר, היחידה תהיה עשירה יותר – הצוות צריך לעשות עבודה מקדימה של חיפוש ומציאת אתרי אינטרנט רלוונטיים.

ביחידה יתבקשו התלמידים לענות על 5 – 6 מטלות/שאלות המפנות לאתרים ומקורות מידע. בסוף היחידה תוצג שאלה/מטלה גדולה מסכמת שתכלול את המרכיבים הבאים: סיכום, הערכה, סינתזה וניתוח של המידע הנאסף להבנה עמוקה יותר של החומר הנלמד.

רצוי לתת את המטלה הסופית כעבודה המשלבת עריכה וביצוע בתכנות מחשב גרפיות: איחולן, Powerpoint, Windows Media Player, Photo story 3 או כל כלי אחר.

מידע נוסף:
ספירלה – מתחדשים בחינוך

אתרי הדרכה:
איחולן
Powerpoint
Windows Media Player
Photo story 3

דוגמאות:
 אוריינות יחידה מקוונת - האור
 ספרות יחידה מקוונת - הבלדה
 ספרות יחידה מקוונת - המטאפורה
 ספרות יחידה מקוונת - המשל
 ספרות יחידה מקוונת - הנסיך הקטן
 היסטוריה יחידה מקוונת - דמות מהעליות
 היסטוריה יחידה מקוונת - מסעות ותגליות
 אורח חיים בריא
 ספרות - יחידה מקוונות - המיתולוגיה היוונית
 יחידה מקוונת ''עשר מכות מצרים''
 יחידה מקוונת - הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל
 שונה IN דומה OUT
 המים, משאב מתחדש ועם זאת במחסור Comments