רשימת קישורים

"רשימת קישורים" אינה יחידת למידה / הוראה מקוונת אלא משמשת כמאגר של הפניות מוכנות מראש לכיתה מסויימת בנושא ספציפי. זוהי למעשה רשימה מוכנה וממויינת של הפנייות לאתרים בדוקים בנושא מסוים - כולל תיאור קצר של תוכן האתר. כלומר, מעיין רשימת "מועדפים" לשימוש הכיתה על מנת להביא לחסכון בזמן הלומדים .

מתוך: מצגת של משרד החינוך והתרבות, מחוז ירושלים, הפיקוח על התקשוב
Comments