הוראה איכותית

מאת: עופר קליין  09/12/2008

מי הם המורים המצוינים, אלה שהתלמידים מחכים לשיעור שלהם, אין אצלם כלל בעיות משמעת, השיעורים מתנהלים בשקט, בנעימות ותוך כבוד הדדי והחשוב ביותר הם מצליחים באמת ללמד ? מהם העקרונות הבסיסיים שבעקבותיהם תתקיים הוראה איכותית ?

הוראה איכותית תוכל להתקיים אך ורק בתנאי שבין המורה לבין התלמידים יתקיימו יחסי כבוד הדדי, אשר נובעים בראש ובראשונה מן ההבנה של כל צד מה תפקידו במשוואה.

בכדי להגיע מטרה זו ישנם שלושה מרכיבים הכרחיים שחייבים להתקיים יחדיו ובסדר הנכון:

א. גבולות ברורים, ב. יחס אישי ג. איכות פדגוגית.

יישום מרכיבים אלו צריך להתבצע בצורת פירמידה אותם יש ליישם יחדיו בבניית תהליך ההוראה והלמידה:
 
מורים מעולים


 
השלב הראשון – גבולות ברורים: כל תהליך של בניית יכולת הוראה איכותית בכיתה מתחיל בהצבת גבולות ברורים לתלמידים. בתהליך ההיכרות הראשונה של המורה עם הכיתה עליו להתחיל ולפעול בסמכותיות, אסרטיביות ועקביות וזאת במטרה להבנה והפנמה של התלמידים שהוא "הסמכות בכיתה".

השלב השני – יחס אישי: ממצב זה, ניתן להמשיך וליצור אווירת למידה נעימה בכיתה, להתעניין בבעיות התלמידים ולנסות ככל הניתן לתת יחס אישי לכל תלמיד.

בהמשך סביר להניח כי בין התלמידים לבין המורה יתקיימו יחסי אמון הדדי והשיעורים בכיתה יתקיימו תוך תחושת שיתופיות.

השלב השלישי – איכות פדגוגית: רק לאחר הפנמת התלמידים, שהמורה הנו הסמכות הכיתתית, אך בנוסף לכך מבין לליבם מתחשב בבעיותיהם, והחשוב מכל מצליח לרכוש את אמונם, התלמידים יהיו פנויים ללמידה.

תלמידים אשר פנויים ללמידה, מגיעים לשיעור ללא התנגדויות, הפנימו שהמורה אינו "האויב" שלהם, והשיעור מתנהל תחת חוזה שאינו כתוב, אך ברור לשני הצדדים.

וממצב זה של יישום תהליך הוראה איכותי, תגבר הסבירות שגם הלמידה תהיה אפקטיבית.
 
מורים חדשים

מורים חדשים נוטים לבצע טעויות רבות, זאת למרות שמבחינה פדגוגית הם בעלי הידע "הטרי" ביותר והעדכני ביותר. לטענתי, רון רובן של טעויות אלו נובעות מהבנה

שגויה של סדר התהליכים אותם יש לבסס בכיתה בכדי להגיע להוראה איכותית. סדר העדיפויות ההפוך מעמיד את הפירמידה על קודקודה הרעוע:

איכות פדגוגית טעות נפוצה המאפיינת מורים חדשים, (אשר בדרך כלל מלאים בכוונות טובות) הנה לנסות וליישם את הידע אשר למדו במכללה בכיתה כמטרה ראשונית ועיקרית.

התלמידים, כמובן "מחפשים" את הגבולות אשר בדרך כלל אין להם מענה הולם בשלב זה לא ישתפו פעולה עם ההתלהבות והמוטיבציה שהמורה מביא עימו, ובעיות המשמעת כמובן מגיעות ופוגמות בתהליך הלמידה.

יחס אישי הטעות השנייה שבד"כ יבצעו מורים אלה תהיה ניסיון לפתור את הבעיה באמצעות מתן יחס אישי לתלמידים בנסותו להסביר להם ש"הוא נמצא בכיתה למענם", "החומר הנו מעניין וחשוב וכדאי ללמוד אותו" וכו.

היות ולא הוגדרו גבולות לתלמידים, היחס האישי הניתן להם מתורגם על ידם כחולשה של המורה ולכן התוצאה של פעולה זו הנה הידרדרות נוספת בבעיות המשמעת.

גבולות ברורים אך, כמובן, ללא הנחלת גבולות ברורים, לא יהיה מצב של למידה איכותית בכיתה. 
 

מורים בינוניים

מצב זה מתואר על ידי יישום שלבי הפירמידה בסדר הנכון, אך ללא כל השלבים:
 
 מורים מסוג זה יהיו בד"כ קשוחים, לא יתחשבו בבעיות האישיות של התלמידים ולא ינסו ליצור אוירה נעימה ושיתופית בכיתה. תלמידיהם יצייתו מתוך חשש וההוראה אשר תתקיים בכיתה, תהיה בינונית.  
 מורים מסוג זה יניעו את התלמידים מתוך אוירה חברתית, השיעורים יתקיימו בד"כ בחוסר סדר ומשמעת וכתוצאה מכך איכות ההוראה תהיה בינונית.  
 
כיצד להשתפר בהוראה ?

לכל מורה נקודת פתיחה שונה, ישנם מורים שכבר מהשיעור הראשון מצליחים להגיע לאיכות גבוהה וישנם כאלה שרחוקים מכך. אך כישורי הוראה אינם מצב קבוע, 

הם ניתנים לשינוי ושיפור תמידי. היכולת להתמיד בשאיפה להשתפר היא החשובה ביותר ומאפיינת בד"כ מורים מצוינים.

דיואי (1910) הציע מודל לחשיבה רפלקטיבית:

תחושת קושי, מבוכה, מחסום, מכשול.

הפיכתו של הקושי לבעיה הדורשת פיתרון.

חיפוש דרכים לפיתרון.

בדיקת הפיתרון על ידי פעולה.

הסקת מסקנות מהפעולה.

לדעתי, יישום מודל זה, הוא המפתח להוראה איכותית:
 
תהליך רפלקטיבי
 
יכולתו של המורה לנתח בסופו של כל שיעור את הטעון שיפור ובהמשך מציאת פתרונות אשר יובילו לשינוי חיובי מאפשרת צמיחה והתפתחות, ולהן תרומה משמעותית הן לאיכות ההוראה והן למוטיבציה וההתלהבות של המורה. 
 
לסיכום

המודלים המובאים במאמר זה הינם מודלים קיצוניים, אשר תפקידם בעיקר להמחיש את השלבים המובילים להוראה איכותית. כמובן ישנם שלבי ביניים רבים, וסביר

להניח שישנם מורים שנמצאים במקומות שונים בתוך המודלים השונים. לשאיפה לשיפור תמידי גם ברמת השיעור הבודד וגם ברמה האסטרטגית שבה המורה בונה

את תהליך הלמידה בכיתה החשיבות הרבה ביותר. והפנמת ערכי המשוב והרפלקציה התמידיים הם המפתח להצלחה בהוראה.

Comments