7 מדריך למורה

א.      מטרות ההוראה.

1.      מטרות תוכן:

התלמיד ילמד על מגלי העולם.

התלמיד ילמד על הגורמים שדחפו ומשכו את המגלים למסעותיהם, את מאפייני המגלים, מטרותיהם, הקשיים בדרך, וילמד להכיר בחשיבות תרומתם לעולם בעבר וכיום.

2.      מטרות חשיבה מידענית

מיזוג מידע והערכה עצמית

התלמיד ילמד מהם הגורמים למסעות השונים.

התלמיד ילמד לזהות גורמים מושכים וגורמים דוחפים.

ילמד לאסוף מידע רלוונטי למתן תשובות על שאלות בגוף היחידה.

התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך האתרים ויציגם בפורום או בלוג היחידה.

3.      מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות התגליות כבסיס למצב הקיים כיום.

4.      מטרות תקשוב ומיומנויות המאה ה-21

התלמיד ילמד להשתמש בפורום, לנהל בלוג, להכין מצגת לעבוד בקבוצה ולבד

 

­­ב. מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

חלק ראשון

התלמיד ילמד על מגלה אחד לעומק

חלק שני

התלמיד יחשף לשלושה מגלים נוספים שעשו קבוצות אחרות

חלק שלישי

     הערכת עמיתים של התוצר ע"י כל קבוצה, כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים דגש על      
     חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח. דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.
Ċ
Yair Farby,
17 בינו׳ 2013, 11:33