מסעות ותגליות

מבוא

מאז ומעולם – משחר האנושות ועד ימינו אנו – יצאו בני האדם למסעות ברחבי תבל מתוך מטרות שונות: מסחר, הרפתקה, מדע ועוד. כיום אנו מכירים שמות של מגלים רבים אשר הביאו לשינוי בחיינו (גם אם אין אנו יודעים זאת) והשפיעו על תרבותנו ועל התרבות אותה פגשו. 


הנחיות

יחידה מקוונת זו עוסקת בארבעה מגלים. עליכם לבחור אחד מהם – לאחר קריאה קצרה – לענות על השאלות ולמלא אחר המטלות. היחידה תביא לפניכם את האפשרות לחוות ולהרגיש מה עבר על אחד מהמגלים. אתם תידרשו לשתף פעולה ולדווח לפורום בכל פעם שסיימתם משימה.

היחידה בנויה ממספר חלקים וכדאי לעשות אותה בקבוצות של שלושה עד ארבעה תלמידים בכדי לחלוק בנטל. חלקו את המטלות בין חברי הקבוצה ודווחו לפורום בשם כל חברי הקבוצה.


בחרו באחד מהמגלים הבאים: