1 תפיסת העולם והיקום

התבוננו בתמונות ובמפות הבאות אשר ממחישות כיצד ראו אנשי העולם העתיק את כדור הארץ בדמיונם:


מפת העולם על פי הקדמונים
מסביבות שנת 3000 לפני הספירהמפת העולם על פי הומרוס
מסביבות שנת 900 לפני הספירה


מפת העולם על פי אנשים
שחיו במאה השנייה לפני הספירה


פתחו מסמך word או מסמך שיתופי אחר - GoogleDoc או דף Wiki וענו על השאלה הבאה בהרחבה

כיצד נראה העולם בכל אחד מהציורים, מה רואים בהם? ניתן להעלות את התשובה לפורום