2 מיפוי העולם

התבוננו במפות הבאות, הן מראות כיצד ציירו בעבר את העולם וכיצד שירטטו הכרטאוגרפים – ציירי המפות – את העולם:

מפת עולם רומאית
סביבות שנת 20 לספירה


העולם סביבות
שנת 450 לספירה
מפת עולם דמוי פרח
צלבניםהעולם 
סביבות שנת 1489 לספירה
את הצפון נהוג לסמן כיום על המפות בכדי להראות את כיוון המפה. סימון זה נעשה בצורות שונות: צ / N / ۞ / ,  

פתחו את המסמך אותו יצרתם במשימה הקודמת וענו בו על השאלות הבאות:

1. האם יש ציון של כיוון צפון במפות? היכן ממוקם הצפון במפות?

2. האם אתם מזהים במפות את היבשות ? כתבו אותן

3. האם אתם מזהים שמות ערים במפות ? כתבו אותן

4. היכן, אם בכלל, ממוקמת ירושלים במפות השונות ?

5. התבוננו במפת העולם כיום. אילו יבשות חסרות במפות ? כתבו  את שמן