4 העולם בסביבות 1489

1. זהו את היבשות המופיעות במפה – כתבו אותן

2. זהו את הימים המופיעים במפה – כתבו אותם

3. האם לדעתכם הכרטוגרף (מצייר המפה) חשב שהעולם עגול או שטוח?

4. פתחו בלוג לכרטוגרף (מצייר מפות)  - הנחיות לפתיחת בלוג בקישור הבא
   - 
כתבו דף מהיומן המתאר את הזמן שמתברר לו כי קולומבוס הגיע לאמריקה  
     (היא עדיין לא נקראה כך)
   - מה לדעתכם היה הכרטוגרף חושב על כך? האם הוא כעס, או לא? מדוע?