3 ניתוח מפה

בחלק זה עליכם לבחור שתיים מארבע המפות ולענות על השאלות.


מפת עולם רומאית
סביבות שנת 20 לספירה


העולם סביבות
שנת 450 לספירה
מפת עולם דמוי פרח
צלבניםהעולם 
סביבות שנת 1489 לספירה


לשאלות לשאלות לשאלות לשאלות