ביבליוגרפיה

המפות נלקחו מאתר האוניברסיטה העברית בירושלים, החוגים לאמנות, להיסטוריה, ללימודי מזרח אסיה וללימודי אשורולוגיה
מפת העולם ומערכת השמש נלקחו מאתר: