תפיסת העולם ומיפוי

מבוא
"In fourteen hundred ninety two, Columbus Sailed the Ocean Blue…"


בשנת 1492 הפליג כריסטופר קולומבוס מפורטוגל לכיוון מערב בכדי להגיע להודו על ידי הקפת כדור הארץ. התיאוריה שלו היתה שכדור הארץ הוא עגול !!!תפיסה זו היתה חדשה באותו זמן, אנשים חשבו כי העולם שטוח, לכן לעגו לו.

מה חשבו אנשים בתקופת כריסטופר על צורת כדור הארץ? מה חשבו שצורת כדור הארץ מאה שנים לפניו? 500 שנים לפניו? 3000 שנים לפניו? מה היה ידוע על היבשות ועל המיפוי שלהן בתקופת כריסטופר קולומבוס? ומה היה ידוע לפניו?

הנחיות

יחידה מקוונת זו תנסה להעביר את הרעיונות הכתובים לעיל על ידי תמונות ומפות. אתם תידרשו לשתף פעולה ולדווח לפורום באתר בית הספר בכל פעם שסיימתם משימה. אם אינכם יודעים כיצד משתמשים בפורום הקישו על הקישור הבא: כיצד משתמשים בפורום.

היחידה בנויה ממספר חלקים וכדאי לעשות אותה בקבוצות של ארבעה תלמידים. כדי שלא יהיה עומס רב מדי. חלקו את המטלות בין חברי הקבוצה ודווחו בשם כל חברי הקבוצה.