מדריך למורה

מדריך למורה

60 שנה למדינה
בראי הקולנוע הישראלי
יחידה מקוונת בסגנון ציד אוצר

ערכו: אלי אבני ויאיר פרבי

 

מדריך למורה

1.      מטרות ההוראה.

מטרות תוכן:

התלמיד ילמד על העליות לפני קום המדינה.

התלמיד ילמד על הגורמים שדחפו ומשכו את העולים לעלות לא"י, את מאפייני העולים מטרותיהם, הקשיים בדרך ובארץ, וילמד להכיר בחשיבות תרומתם לבניין הישוב היהודי בארץ ישראל.

מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית: 

התלמיד ילמד מהם הגורמים לעליות השונות.

התלמיד ילמד לזהות גורמים מושכים וגורמים דוחפים. ילמד לאסוף מידע רלוונטי למתן תשובות על שאלות בגוף היחידה.

התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך האתרים ויציגם בפורום או בלוג היחידה.

מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות ומרכזיות העליות הציוניות לארץ ישראל כבסיס למתן לגיטימציה בינלאומית לקיום המדינה העברית.


2.      מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

חלק א' 

התלמיד ילמד על העליות השונות.

חלק ב'

התלמיד יערוך השוואה בין שלוש עליות שונות, עפ"י תבחינים שיבחר בעצמו.

חלקים ג', ד', ה'

התלמיד ילמד על מאפייני העולים תוך היכרות עם דמות אחת מציאותית או מבוססת מציאות.

חלקים ו', ז', ח', ט'

התלמיד יכיר ויעבד מידע על הגורמים לעלייה, הקשיים שבדרך ובקליטה, יכיר את סוגי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

חלק י'

הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה, כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח.

דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.

Comments