''עשר מכות מצרים'' - מדריך למורה


מדריך למורה ליחידה מקוונת בנושא "עשר מכות מצרים"

מטרות:

מטרת העל- התלמיד ילמד ויחקור את עשרת המכות במספר תחומים

לימודית-

1. התלמיד ידע ויכיר את עשר המכות.

2. התלמיד ידע את הסדר הכרונולוגי של עשר המכות

3. התלמיד יזהה את עשר המכות ופגיעתן.

4. התלמיד ילמד לחפש באינטרנט מקורות מידע נוספים , וביצוע משימות בהתאם להוראות.

5. שימוש במאגרי מידע שונים.

6. שליטה במיומנויות לימוד שונות: סיכום , השוואה, מיון.

7. התלמיד ישלב תחומים שונים בלמידה .

8. התלמיד יתרגל מושגים מתמטיים בתחום עשרת המכות.

חברתית-

התלמיד יעבוד בשיתוף פעולה עם חבר, וידונו תוך כדי הפריה הדדית.

ערכית-

התלמיד ידע שעשר המכות הינן מושג חשוב בחג הפסח , התנ"ך מפרט ומדגיש את הנושא כדי להעצים את כוחו וגבורתו של הקב"ה

תוכן-

התלמיד ילמד לעומק ובצורה מגוונת וחוויתית על מושג עשר המכות.

Comments