עשר מכות מצרים


בס"ד 
עשר מכות מצרים
עבודה מקוונת לכיתות ד'- ה'  
כתבו: רוית גדנקן, זיוה גולדשמידט, מיכל לוי, אילת מימן, אתי משה

הוראות:
1. עליכם למלא אחר כל המטלות.
2. פיתחו כקובץ וורד ושימרו בשם : "עשר מכות מצרים".
3. את התשובות יש לשלוח למורה, לדואר האלקטרוני שלה או לצרוב על דיסק ולהגיש. 

משימה ראשונה - מדיה
לפניכם סרטון קצר. https://www.youtube.com/watch?v=mACGgjRQLzA
 
שאלות על הסרטון:
1.     הסרטון מתאר את מכות מצרים, אילו מהמכות מצאתם בסרטון?
2.     אילו מכות אינן מתוארות וחסרות בסרטון?
3.     מהי מכת הדם על פי הסרטון? ומה הייתה השפעתה על האנשים והבהמות?
4.     כיצד מתוארת בסרטון מכת צפרדע? במי פגעה מכה זאת?
5.     אילו מראות ניתן לראות בסרטון במכת הברד? מה מיוחד במראות אלה?
6.     אילו תחושות היו לכם כאשר ראיתם בסרטון את מכת בכורות? מה הרגשתם?
7.     כתבו כתבה עיתונאית המתארת את עשרת המכות כפי שהופיעו בסרטון.

משימה שנייה- הבנת הנקרא 
משימה מתוך - צפונט כתבה נחמה בן צבי

1. 
הכנסו לאתר המצורף צפונט
2. בצעו את המשימה שיש באתר. 
3. לאחר שסיימתם ענו על השאלה הבאה: 

מכות מצרים פגעו באדם, בבהמה, ובצומח. 
כתבו במי פגעה כל מכה? (ישנן מכות שפגעו בכמה)

מכות שפגעו באדם הן: _____________________________________________
מכות שפגעו בבהמה הן: ____________________________________________
מכות שפגעו בצומח הן: _____________________________________________

משימה שלישית - הבעה
עיין באתר   http://www.mkm-haifa.co.il/schools/gordon/maskilon/bible/index.htm 

הכנס לקישור: תחושותיה של ילדה מצריה.
1.     השלם את המילים החסרות בעזרת המילון.
2.     כתבו מה היו צרותיה של הילדה המצרייה? ספרו איזה קשיים היו לה ומה הרגישה?  
3.     ממה סבלו הילדים במצרים לפי הכתוב, תארו את אורח חייהם עם הקשיים שבהם נתקלו במכות מצרים.

משימה רביעית - מדרש תמונה
עיין באתר http://www.ilschool.org/sheled/passover/makot.asp

1. התבונן בתמונות ורשום בטבלה כיצד כל מכה השפיעה על חיי המצרים? 

המכה:

מה קרה במכה זו?

פגעה ב: אדם, בהמה, צומח, ארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


משימה חמישית - אומנות

1. עצבו על דף בצייר - את שמות עשר - המכות, כאשר כל שם משמות עשר המכות יהיה מעוצב באופן   שמאפיין את המכה מבחינה צבעונית וצורנית. 
2. עצבו קולא'ז - אוסף של תמונות וגזרי עיתונים שמניחים אחד על השני ויוצרים איתם תמונה:
    הוסיפו את המשפט:" לשנה הבאה בירושלים הבנויה," 
    הדביקו את הפסוק ,וקטעי הצילומים, 
את הצילומים צבעו בצבעים.   

משימה שישית - משימה מתמטית

מכות מצרים מתוך אתר מאגר הקבצים – פורום מורים 
לפניכם היגדים מתמטיים שונים: חלקם נכונים וחלקם אינם נכונים.  

סמנו את האות בטור המתאים ותגלו את אחת ממכות מצרים.

1. מספר תלת ספרתי הוא מספר בעל 2 ספרות.
2. התוצאה של התרגיל 6 – 18 היא זוגית.                     
3. המספר 63 הוא העוקב של 62.
4. המספר 9 הוא המספר החד ספרתי הכי קטן.
5. המספר 54 מורכב מ-5 עשרות ו-4 יחידות.

 

נכון

לא נכון

1.

א

צ

2.

פ

ה

3.

ר

ת

4.

ל

ד

5.

ע

קהמכה: __________________.


משימה שביעית - אוריינות - מיומנות השוואה, דליית מידע וחיבור חידון  

הכנס לאתר הבא – עשר מכות מצרים – ויקיפדיה - קרא את העמוד וענה על השאלות.
1. כתבו במילים שלכם את שמות כל מכות מצרים ומה קרה בכל מכה?

2. במי ובמה פגעה כל מכה?

3.
א. חפשו אתר אחר - בעזרת מנוע החיפוש google (באמצעות המילים המודגשות במרכאות "עשר מכות מצרים") המספר גם הוא על מכות מצרים. 

ב. כתבו את כתובת האתר שמצאתם(כתובת האתר במלואה)

4*. משימת בונוס: כתבו שני דברים דומים ושני דברים שונים בין שני האתרים.         
    (קריטריונים להשוואה: תמונות, הסברים, פירוט וכו'). את ההשוואה ניתן לערוך בטבלה.

5. חברו חידון בן 10 שאלות המתקשר למכות מצרים על פי מה שקראתם והמידע שאספתם בשני האתרים. שלבו את תוצאות טבלת ההשוואה. 

החידון יהיה מיועד לתלמידי הכיתה. (עליכם לכתוב גם את התשובות לחידון)

משימה שמינית - סיכום

בנה 
מצגת בתוכנת  PowerPoint, מצגת מולטימדיה, המתארת את סדר הופעתן של עשר המכות. הקפד לערוך שקופית- שער וכן שקופית אחת לכל מכה.
חפש ברשת תמונות מתאימות לכל אחת מהמכות והוסף גם הסבר קצר על כל מכה.