הנסיך הקטן - מדריך למורה


הנסיך הקטן - מדריך למורה

1. מטרות ההוראה.

מטרות תוכן:

התלמיד ילמד על היצירה הספרותית: הנסיך הקטן מאת אנטואן דה סנט אוכזיפרי.
התלמיד ילמד על יוצר היצירה, על הסוגה הספרותית ועל התקופה בה נכתב הספר.
 
מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית:
 
התלמיד ילמד מהן הסוגות הספרותיות השונות.
התלמיד ילמד לאסוף מידע רלוונטי למתן תשובות על שאלות בגוף היחידה.
התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך האתרים ויציגם בפורום או בלוג היחידה.

מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות ומרכזיות היצירה כבסיס ללימודי ספרות בחטיבת הביניים.
התלמיד ילמד מהם כללי אתיקה ושימוש נכון בפורום אינטרנטי.

2. מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

חלק א'

התלמיד ילמד על היצירה ועל הסוגה הספרותית.

חלק ב'
 
התלמיד ילמד לאסוף מידע, למזגו ולסכמו לכדי סיכום אחיד וקוהרנטי בשפתו.
 
חלק ג'
 
התלמיד ילמד ליצור ולהפעיל את הדמיון, ויערוך מצגת ממוחשבת על מנת להפיק את התוצר.
הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה: כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח.
דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.
Comments