המשל - מדריך למורה

המשל - מדריך למורה

שכבת הגיל כיתה ד' - ו' - ח'

1. מטרות ההוראה.

מטרות תוכן:

התלמיד ילמד על הסוגה הספרותית - משל.
התלמיד ילמד על יוצרי המשל, מספריו והמטרה לשמה נכתבו משלים.
 
מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית:
 
התלמיד ילמד מהן הסוגות הספרותיות השונות.
התלמיד ילמד לאסוף מידע רלוונטי למתן תשובות על שאלות בגוף היחידה.
התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך האתרים ויציגם בפורום או בלוג היחידה.

מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות ומרכזיות הסוגה הספרותית כבסיס ללימודי ספרות בחטיבת הביניים.
התלמיד ילמד מהם כללי אתיקה ושימוש נכון בפורום אינטרנטי.

2. מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

חלק א'

התלמיד ילמד על הסוגה הספרותית.

חלק ב'
 
התלמיד ילמד על משל הנמלה של להפונטיין
 
חלק ג'
 
התלמיד ילמד על עוד שלושה משלים שונים וכן לאסוף מידע, למזגו ולסכמו לכדי סיכום אחיד וקוהרנטי בשפתו.
 
חלק ד'
 
התלמיד ילמד ליצור ולהפעיל את הדמיון, ויערוך מצגת ממוחשבת על מנת להפיק את התוצר.
הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה: כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח.
דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.
Comments