המיתולוגיה היוונית

המיתולוגיה יוונית

עבודה מקוונת בספרות

כתבו וערכו: אלי אבני, יאיר פרבי , עופר קליין


חלק א' – מבוא: מהי מיתולוגיה?

היכנסו לאתר הבא

פתחו דף word

רשמו מי ומתי יצר את המיתולוגיה
 
 
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה 


חלק ב' - למה נוצרה מיתולוגיה?

היכנסו לאתר הבא

הסבירו מדוע האנשים היו זקוקים לסיפורי המיתולוגיה?
 
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה 

  
חלק ג' – סיפורים נבחרים:
 
א. תיבת פנדורה

טריוויה- יש לכם מושג? כתבו מהי תיבת פנדורה ללא קריאת מקורות.

סיפורי המיתולוגיה הפכו מושגים מחיי היומיום שלנו... נלמד קצת...

חפשו באינטרנט את סיפור תיבת פנדורה וסכמו אותו בקצרה.

כתבו, מהי תיבת פנדורה בימינו?
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה

 
ב. סוס טרויאני

טריוויה- יש לכם מושג? כתבו מהו סוס טרויאני ללא קריאת מקורות.

סיפורי המיתולוגיה הפכו מושגים מחיי היומיום שלנו... נלמד קצת...

חפשו באינטרנט את סיפור סוס טרויאני וסכמו אותו בקצרה.

כתבו, מהו סוס טרויאני בימינו?
 
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה 

 
ג. עבודה סיזיפית - סִיזִיפוּס

טריוויה- יש לכם מושג? כתבו מהי עבודה סיזיפית ללא קריאת מקורות.

סיפורי המיתולוגיה הפכו מושגים מחיי היומיום שלנו... נלמד קצת...

חפשו באינטרנט את סיפור סִיזִיפוּס וסכמו אותו בקצרה.

כתבו, מהי עבודה סיזיפית בימינו?
 
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה 

 
ד. נרקיס ונָרְקִיסִיזֵם

טריוויה- יש לכם מושג? כתבו מהו נָרְקִיסִיזֵם ללא קריאת מקורות.

סיפורי המיתולוגיה הפכו מושגים מחיי היומיום שלנו... נלמד קצת...

חפשו באינטרנט את סיפור נרקיס וסכמו אותו בקצרה.

כתבו, מהו נָרְקִיסִיזֵם בימינו?
 
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה  


ה. אֵדִיפּוּס

טריוויה- יש לכם מושג? כתבו מיהו אֵדִיפּוּס ללא קריאת מקורות.

סיפורי המיתולוגיה הפכו מושגים מחיי היומיום שלנו... נלמד קצת...

חפשו באינטרנט את סיפור אֵדִיפּוּס וסכמו אותו בקצרה.

כתבו, מהי אהבה אדיפאלית בימינו?
  
העלו תשובותיכם לפורום היחידה 

 
חלק ד' – ניבים עבריים

לפניכם ניבים עבריים מקוריים, בדקו את קרבתם לניבי המיתולוגיה, וכתבו את פירושם והקשרם המיתולוגי:

קופה של שרצים

צפנת פענח

אורים ותומים

ברכה לבטלה
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה 

 
חלק ה' – דמויות מהמיתולוגיה בחיי היומיום

בלשוננו קיימות מילים שמקורן במיתולוגיה. חפשו את הדומה ואת השונה בין המילים כיום למקור היווני (כתבו והסבירו):

אטלס

אוקיינוס

סירנה

פאניקה

היפנוזה
 
העלו תשובותיכם לפורום היחידה

חלק ו' – מיתולוגיה וספרות מודרנית יותר...

במחזה "הָמְלֶט" מאת שקספיר, המלט משווה את אביו הביולוגי לאביו החורג:

"כאַפּוֹלוֹ לעומת הסָאטִיר – הוא לעומת הלז"

פענחו את המשפט חפשו את הדמויות 'המלט', 'אפולו' ו'סאטיר' באינטרנט.

מה כוונת המלט?

בשירו של בן ציון תומר (לקרוא מעט עליו...) יש את השורות הבאות:

"הצמיד לגוף כנפי השעוה, בהונותיו עוד נמשכו לארץ,

וכבר ברום. מכף עד לב – עטוף בלהבה"

לאיזו דמות במיתולוגיה רומז הדובר בשיר? למה הם דומים?

"פיגמליון" מחזה של ברנרד שאו, מספר על פרופסור העוסק בתורת ההיגוי הלוקח נערה מהרחוב והופך אותה לגברת אמיתית.

מהו המקור לשם "פיגמליון" ולמה רומז השם?

בשירו של ביאליק "לא זכיתי באור מן ההפקר" מופיע המשפט הבא:

"אור אֵשֽכֶם הֵצַתּי

ואני בחלבי ובדמי

את הבעירה אשלם."

איזו דמות מהמיתולגיה מזכיר משפט זה, הסבירו.

ואחרון אחרון חביב...

"ברעום התותחים שותקות המוזות"

מה המילה הבאה מן המיתולוגיה?

מה משמעות המשפט?

העלו תשובותיכם לפורום היחידה 
Comments