המטאפורה - מדריך למורה

1. מטרות ההוראה.

מטרות תוכן:

התלמיד ילמד על המשלב השפתי של המטאפורה.
התלמיד ילמד על יצירת המטאפורה, שימושיה, ההבדל בינה ובין דימוי והמטרה לשמה נוצרה.
 
מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית:
 
התלמיד ילמד מהם שימושים לשוניים שונים בשפה.
התלמיד ילמד לאסוף מידע רלוונטי למתן תשובות על שאלות בגוף היחידה.
התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך האתרים ויציגם בפורום או בלוג היחידה.

מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות ומרכזיות המטאפורה בספרות ובשפה כבסיס ללימודי ספרות בחטיבת הביניים.
התלמיד ילמד מהם כללי אתיקה ושימוש נכון בפורום אינטרנטי.

2. מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

חלק א'

התלמיד ילמד על הסוגה הספרותית - מטאפורה.

חלקים ב', ג'
 
התלמיד ילמד לחפש, לאסוף מידע, למזגו ולסכמו לכדי סיכום אחיד וקוהרנטי בשפתו.
התלמיד ילמד כיצד לעבוד עם פורום אינטרנטי ומהם כללי האטיקה הנהוגים בו.
 
חלק ד'
 
התלמיד ילמד על ביטויים שונים, משפטים וציטוטים מהתרבות הישראלית, על יוצרי מטבעות הלשון ועל ההקשר שלהם.
 
חלק ה'
 
התלמיד ילמד ליצור ולהפעיל את הדמיון, ויערוך מצגת ממוחשבת על מנת להפיק את התוצר.
הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה: כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח.
דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.
Comments