מדינת ישראל בראי הקולנוע הישראלי

1. מטרות ההוראה.

מטרות תוכן:

התלמיד ילמד על תחנות בתעשיית הקולנוע הישראלי במהלך 60 שנות המדינה.
התלמיד ילמד על היוצרים השונים של הקולנוע הישראלי, על הסוגות הקולנועויות השונות ועל ביקורת ליגטימית כלפי החברה והשלטון.
 
מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית:
 
התלמיד ילמד מהן הסוגות הקולנועיות השונות.
התלמיד ילמד לזהות גורמים לביקורת חברתית ושלטונית. ילמד לאסוף מידע רלוונטי למתן תשובות על שאלות בגוף היחידה.
התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך האתרים ויציגם בפורום או בלוג היחידה.

מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות ומרכזיות העשייה הקולנועית של מדינת ישראל כבסיס למתן לגיטימציה בינלאומית לקיום המדינה העברית.

2. מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

חלק א'

התלמיד ילמד על הסוגות הקולנועיות השונות, ילמד את ההבדל בין: סאטירה, פרודיה, קומדיה ודרמה.

חלק ב'

התלמיד יחפש ויערוך קטעי סרטים עפ"י תבחינים, התלמיד יחקור את שורשיו העדתיים על מנת לחזק את הזהות האישית בתוך הזהות הישראלית, מתוך ראיה ביקורתית והומוריסטית.
הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה: כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח.
דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.
Comments