מדריך למורה

מדריך למורה

  
 

בס"ד

מחסור במים במורשת חז"ל

  

 

 

 מגישים:  אמרוסי גילה, מאור מזרחי,יאיר פרבי , צבי שחר.

 

 

1.      מטרות ההוראה.

         מטרות תוכן:

התלמיד יכיר את סוגיית מחסור המים בתקופת חז"ל .

התלמיד יכיר את בסיס הנס בספרות חז"ל ואת כוחו של הצדיק בקשר שלו עם האל.

         מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית

התלמיד יאתר מוטבים סיפוריים ומדרשיים מרכזיים בטקסטים תלמודיים.

התלמיד יזהה גורמים למצוקת המים בטקסטים.

התלמיד יסכם ויסקור את המידע שאסף מתוך הטקסטים ויציגם במליאת הכיתה.

         מטרות ערכיות:

התלמיד ילמד להכיר את מקורות עמנו ואת עיסוקם באספקטים השונים של חיינו.

 

2.      מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

שלב 1 – 

כמצויין בפעילות, התלמיד יבחר את אחד הטקסטים.

שלב 2 –

מענה על שאלות הדיון והמסקנות .

שלב 3 –

בניית מצגת הכוללת עלילון והערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה, כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י קריטריונים הקבועים מראש יש לשים דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת ע"פ הקריטריונים לניתוח.

שלב 4 –

הצגת ממצאי כל קבוצה בפני המליאה, מטלה אישית לכל תלמיד – סיכום ממצאי קבוצות מקבילות.

ודיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מנתחת את הסיפור כראוי.

 

הרציונל –

במהלך העבודה בקבוצות, הדיון במליאה ועריכת הסקר התלמיד יידרש לאתר ולזהות פרטים במבנה הסיפור ולזהות רעיונות ומסרים העולים מן הסיפור.

במהלך העבודה בקבוצות והדיון במליאה יפתח כישורים חברתיים של עבודה בצוות ותרומה הדדית.

3.      פיתוח אסטרטגיית חשיבה.

אסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה הנדרשות בעבודה זו הן-

איתור מידע  וניסוח מצגת כתוצר עצמאי סינטטי על התלמידים לאתר מרכיבים, לטעון טענות ניתוחיות ולהביא דוגמאות. עליהם לעשות זאת על סמך הנתונים שאספו ולמדו.

התמודדות עם חילוקי דיעות- מכיוון שתהליך הלמידה מבוסס על סיפור וניתוחו על התלמידים להתמודד עם חילוקי דעות בקבוצה, לשלב דעות ולהציגן.

ייצוג והמחשה -  על התלמידים ליצור ייצוג והמחשה של הסיפור בצורה קולחת מקיפה ומעניינת.

4.      פיתוח ידע המטא - אסטרטגי של התלמידים בהקשר של המטלה הנוכחית.

הצגת הסיפור וניתוחו דורש מהתלמידים עיון מעמיק בסיפור וניתוח תובנותיו.

5.      שימוש במילים משפת החשיבה תשתמשו במהלך ההוראה

נתחו מרכיבי הסיפור והאגדה החז"לית.

 

6.      קשיים צפויים של תלמידים ודרכי התמודדות

איתור מידע, בשל השפה הקשה – מילון מושגים.

תכנון המצגת – סיוע טכני נלווה וטיפים דידקטיים.

תכנון העלילון – סיוע טכני נלווה וטיפים דידקטיים, עבודה באמצעות לוח תכנון בטבלה.

 

הערה:

לאורך המצגת ישנם קישורים להסבר מילים קשות ולסיוע טכני המאפשרים התמודדות עם המטלות,

ברצוננו להודות לניצה ולדמן וגילה מוניקדם על הסיוע והליווי לאורך כל הדרך.

 

בהצלחה ועבודה נעימה!!!

 
   
   
 
   
Comments