מקורות המים - חקרשת


 
 מטלת חקרשת

מקורות המים בישראל

בעיות ופתרונות

מדריך למורה
"כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר..." (דברים, ח 7)
  אז  איפה המים???  
   
 
אחד האיומים הגדולים על קיומנו הוא... 
מחסור ב...                                     מים...
אנו יוצאים למסע בו נכיר את מאפייני משק המים בארץ, בעיותיו והחלופות הקיימות כיום.
בסופו של התהליך יתבקש כל אחד מכם להמליץ מהי החלופה המתאימה ביותר בעיניו כמקור מים, למדינת ישראל.


להלן שלבי התהליך  
 

 עבודה בקבוצות ע"פ נושאים הצגת תוצרים בפני המליאה  משימת סיכום אישית דיון בפורום סקר

 
שלב ראשון – למידה בקבוצות לפי נושאים:

קבוצה מס' 1 – מקורות המים הטבעיים בישראל

קבוצה מס' 2 – הגופים העוסקים בנושא

קבוצה מס' 3 – הגורמים למצוקת המים

קבוצה מס' 4 – האפשרויות לפיתרון הקיימות כיום

רגע לומדים:
איך ממזגים מידע?

   
קבוצה מס' 1 – מקורות המים הטבעיים בישראל  

מקורות המים הטבעיים הקיימים בארץ הם:
  • אקוויפר חוף והר
  • כנרת
  • מעיינות וגשם

המשימה:
אתרו מאפיינים שעל-פיהם ניתן להשוות בין מקורות המים השונים (דומים ושונים).
הגדירו את המאפיינים וארגנו אותם בטבלה, על פי מקורות מידע שלהלן:

 
 

מקור המים כמות שנתית 
 אקוויפר חוף והר    
 כנרת    
 מעיינות וגשם    

רגע לומדים:
איך עורכים טבלת השוואה? 
קבוצה מס' 2 – גופים המטפלים בנושא המים  

המשימה:

בארץ קיימים מספר גופים המטפלים בנושא המים:

המשרד להגנת הסביבה

ארגון עובדי המים

מקורות - חב' המים הלאומית

אי"ל - אגודה ישראלית למשאבי מים

אדם טבע ודין

 
  כל אחד מכם צריך לייצג אחד מגופים אלה בפני הועדה לאיכות הסביבה בכנסת, במטרה לקבל אישור ותקציב למימון פעילותכם למען משק המים במדינה. לשם כך, עליכם להכין סקירה קצרה על הגוף אותו אתם מייצגים בצורה משכנעת ביותר. התייחסו בסקירתכם למאפיינים הייחודיים של הגוף אותו אתם מייצגים.

הסקירה תהיה לא יותר מ – 5 דק'. אופן ההצגה נתון לבחירתכם.
רגע לומדים:
איך מסכמים?


   
קבוצה מס' 3 – הגורמים למצוקת המים  

רגע לפני שאתם במצוקה, אתם מוזמנים להתעדכן במאמרים הבאים שפורסמו באתר גל"צ, בתאריך כ"ד טבת תשס"ח 2.1.08מצב הכינרת - הגרוע זה חמש שנים

פרות - גורם הזיהום מס' 1 של הכינרת
 
  וכעת, המשימה: 
עליכם להציג בפני המליאה את הגורמים למצוקת המים והשלכותיהם על תחומי החיים השונים, ברמה הלאומית והאישית. ארגנו והציגו את המידע באמצעות מצגת.

לרשותכם, אתרי אינטרנט מהם תוכלו לדלות מידע.

אתר סנונית - הסכסוך על מקורות המים

אתר סנונית - בעיות ופתרונות

המשרד לאיכות הסביבה - מקורות זיהום המים

מי ומה מזהם את המים?

אתר הממשלה - סקירה אודות זיהום מקורות המים השונים

רגע לומדים:
הוצאת עיקר מטפל

     
קבוצה מס' 4 – פתרונות למצוקת המים  
  המשימה:

עליכם לאסוף מידע על האפשרויות הקיימות לפתרון מצוקת המים בארץ. מה מציע כל פתרון, יתרונותיו וחסרונותיו. את המידע שאספתם הביאו בפני המליאה בצורת משחק (זיכרון, טריוויה, רביעיות, מסלול...)

לרשותכם, אתרי אינטרנט מהם תוכלו לדלות מידע:
אתר סנונית - בעיות ופתרונות

מטח - מקורות המים הטבעיים

מזהמי המים וההתמודדות

אתר טיפה - מידע מגוון אודות המים

אתר הממשלה - סקירה אודות זיהום מקורות המים השונים

המשרד לאיכות הסביבה - מכוני טיהור שפכים

תעלת הימים - שלוש חלופות

 
     
משימת סיכום אישית  
  × במהלך דיווח הקבוצות במליאה, על כל תלמיד לבצע משימת סיכום אישית.
×  היכנסו למשימת הסיכום האישית.
 
     
  מהו הפתרון המומלץ?  
   
     
  כעת, היו אתם הממליצים
לרשותכם מידע רב שצברתם - היו אתם הממליצים, אילו דרכי פעולה נמליץ למדינה לאמץ, לפתרון בעיית המים בישראל ?
 
     
פתרונות למצוקת המים - הפורום  
 

אתם מוזמנים להיכנס לפורום ולהביע את דעתכם המנומקת, על סמך המידע שרכשתם.
בעת הבעת דעתכם עליכם להתייחס למידע שלמדתם. התייחסו לנקודות הבאות:

  • מהם הנתונים הטבעיים בשטח ?
  • מהן הבעיות ?
  • מהם הפתרונות האפשריים ?

בטרם תכנסו לסקר עליכם לבצע תהליך הרשמה קצר.

 
     
סקר - מהו הפיתרון המומלץ ?  
  כנסת ישראל הקימה ועדה שתפקידה להכריע מהו הפתרון המועדף למצוקת המים בישראל.
אתם, כחברי הוועדה, לאחר שלמדתם את הנושא על היבטיו השונים, מוזמנים להביע את עמדתכם ע"י הצבעה בסקר.