אודות היחידה

אודות היחידה


  
בס"ד
 
  ב"ה
 אודות היחידה 
 

יחידת הלימוד המתוקשבת נבנתה על ידי צוות פיתוח במסגרת קורס "מורים מובילי מידענות מתוקשבת" מטעם מחוז ירושלים במשרד החינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד  ילין" בירושלים.

חברי הצוות העורך את היחידה:
גילה אמרוסי

צבי שחר

יאיר פרבי

מאור מזרחי

 

 

עזרים טכניים

היחידה הינה יחידה אינטרדסיפלינארית המתאימה ללומדים בכיתות ו', ז' ועיסוקה בחשיבות המים כמקור מחייה.

היחידה מכוונת לרמות חשיבה משתנות על מנת לפתח את רמת חשיבתם של הלומדים מחד ולאפשר רמות חשיבה מגוונות מאידך.

בד בבד עם פיתוח מיומנויות מידעניות ועבודה מושכלת במחשב ככלי למידה ישנה הקנייה של כלים לכתיבה עיונית. לאורך היחידה פרושות צלמיות "רגע לומדים" המאפשרות רכישה עצמית של מיומנויות אלו.

עם זאת במספר נקודות לאורך  היחידה ישנם גם הסברים ותזכורות טכניות לעבודה בכלי המחשב השונים, צלמיות אילו נקראות "עזרים טכניים".

שאיפת יחידה זו להיות יחידה צומחת ולכן נשמח לרעיונות לפיתוח.

 
 

רגע לומדים


מה מכילה היחידה

כפי שצוין היחידה מבוססת על מדעים שונים המרכיבים אותה ומשתלבים זה בזה.

גיאוגרפיה, אזרחות ואקולוגיה


ביחידה משימת חקר רשת על בעיית המים בישראל ופתרונותיה. זהו מסע בעקבות  מקורות המים השונים במדינת ישראל, הגופים השלטוניים והאזרחיים העוסקים בנושא המים, הגורמים למצוקת המים  והאפשרויות לפיתרון הקיימות כיום.

גיאוגרפיה, היסטוריה ויח
סים בין לאומים


ביחידה משימת ציד-אוצר הסוקרת את בעיית המים במזה"ת, מקורות המים המשותפים לישראל ולשכנותיה, סכסוכי מים בין ישראל לשכנותיה והצעות לפתרון מחלוקות אילו בדרכי שלום.

מדעי היהדות וספרות


גם מקומו ארון הספרים היהודי לא נפקד ובעזרת כלים ספרותיים נעקוב אחר בעיית המים במורשתם של חז"ל כפי שמתארם התלמוד הבבלי.  ביחידה זו יעמדו הלומדים על מרכיבי הסיפור ועל משמעות מוטיב המים במחשבת חז"ל.Comments