סקר

אורח חיים בריא - סקר

סקר - אורח חיים בריא
 
סקר זה נערך בעזרת google docs ומהווה דוגמא בלבד.
 
אנו ממליצים להיעזר במדריך המופיע בהמשך בכדי לכתוב ולעבד סקר דומה לתלמידים בבית הספר בו נלמדת היחידה.
 
Comments