מדריך למורה

מדריך למורה

 

אורח חיים בריא – מדריך למורהמטרות ואופי העבודה


אופן העבודה

עבודת התלמיד תתבצע הן כעבודת יחיד בפורום (ציד אוצר) והן בתהליך עבודה קבוצתית (חקרשת). כל פעילות במסגרת
 
היחידות המקוונות יכולות להתבצע גם כעבודה קבוצתית.
 
 
 
מטרות תוכן

התלמיד ילמד על  נושא התזונה והפעילות הגופנית תוך כדי חיפוש ומחקר בעולם המקוון.

התלמיד יקרא טקסטים וילמד למצוא בהם את הרלבנטי לנושא בו הוא עוסק.

התלמיד יחווה דעתו ויסיק מסקנות מן החומר בו עסק. מטרות חשיבה
 

אופי היחידה המקוונת

מטרות חשיבה

ציד אוצר

על התלמיד להתעמק בטקסטים נבחרים הקשורים לאורח חיים בריא. בהמשך עליו להעריך טקסטים אלו ולגבש דעה על תכנם. בסיום המטלה עליו לשקללאת כלל הערכותיו על פי סדר חשיבותם.

מפת מושגים

על התלמיד (כחלק מקבוצה) לאתר את המושגים המרכזיים הקשורים לאורך חיים בריא ולהבינם לעומק. בהמשך עליו לבצע הקשרים בין כלל  המושגים שאותרו.

חקרשת

על התלמיד (כחלק מקבוצה) לאתר גורמים הקשורים לאחד הנושאים הקשורים לאורח חיים בריא ע"י שימוש במספר מקורות מידע. עליו להתעמק במידעולחפש סיבות או נימוקים התומכים בחשיבות הנושא. בהמשך עליו לגבש דעה ולהציע רעיון במטרה להביא לשינוי התנהגותי בעקבות המידע החדש.

ניווט מתוקשב

על התלמיד להתעמק במקור מידע. עליו לאתר מתוך המידע פריט רלוונטי ולשבצו בגוף העבודה.

 

 

מטרות ערכיות

התלמיד ילמד להכיר את חשיבות ומרכזיות הפעילות הגופנית לבריאות האדם.
 
התלמיד ילמד להכיר חשיבות התזונה לפעילותו וניהול נכון של אורח חיים בריא.
 
התלמיד ילמד מהם כללי אתיקה ושימוש נכון בפורום אינטרנטי.
 
התלמיד ילמד את יסודות העבודה הקבוצתית וקבלת אחריות במסגרת עבודה זו.מהלך הלמידה והראציונל הפדגוגי

חלק א': 
התלמיד ילמד על חשיבות הפעילות הגופנית ותזונה נכונה.  
 
חלק ב': התלמיד ילמד לאסןף מידע, למזגו ולסכמו לכדי סיכום אחיד וקוהרנטי בשפתו.
 
חלק ג': התלמיד ילמד לקרוא ולהוציא את העיקר מן הטפל, לסכם את הדברים החשובים ולהסיק את המסקנה הנכונה.
 
התלמיד ירשום את הדברים בפורום הכיתתי.
הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה: כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י תבחינים הקבועים מראש, יש לשים 

דגש על חזרה לשאלות ובדיקת המצגת על פי תבחינים לניתוח.
 
 
דיון במליאה הכולל בדיקה האם מצגת מציגה את העובדות כראוי.

 
 

המלצות מעשיות

  ביחידת הוראה זו העוסקת באורח חיים בריא חמש יחידות מידעניות מקוונות:
  •             סקר אורח חיים בריא
  •            ציד אוצר
  •          מפת מושגים
  •            חקרשת
  •            ניווט מתוקשבסקר אורח חיים בריא

מומלץ להתחיל את תהליך ההוראה בסקר – אורח חיים בריא.

המטרה העיקרית של הסקר הנה איסוף נתונים לגבי הרגלי אורח החיים של התלמידים בכלל ההיבטים המופיעים ביחידות העבודה.

אנו ממליצים להעביר את הסקר פעם נוספת בסופו של תהליך ההוראה של כלל היחידות, במטרה לבדוק האם הוטמעו הרגלי אורח חיים בריא בעקבות תהליך הלמידה.

הסקר המופיע ביחידת ההוראה נערך בעזרת google docs מהווה דוגמא בלבד, היות ותשובות התלמידים יישלחו לחשבוןgoogle  של כותבי היחידה.

אנו ממליצים להיעזר במדריך לכתיבת סקר (נמצא בגוף העבודה) בכדי לכתוב ולעבד סקר דומה לתלמידים בבית הספר בו נלמדת היחידה.

 

בחירת היחידות בתהליך ההוראה
 
במטרה לקיים תהליך הוראה איכתי, אנו ממליצים למורה המלמד להפעיל שיקול דעת בבחירת התכנים ביחידה, וזאת בהתאם למשתנים הבאים:  אופי התלמידים ובית הספר, האמצעים הטכניים והזמן העומד לרשותו.

בנוסף לשיקול דעת זה, אנו ממליצים ללמד את היחידות בסדר הבא:
 
 

מס'

יחידה

מס' שיעורים

1

סקר אורח חיים בריא

1

2

ציד אוצר

2 - 3

3

מפת מושגים

2

4

חקרשת

4-5

5

ניווט מתוקשב

2

6

סקר אורח חיים בריא

1

 

ההיגיון העומד בבסיס תהליך זה מתבסס על העובדה כי ישנה התפתחות ברמות החשיבה במעבר מיחידה ליחידה:
(ראה מטרות חשיבה)
 
 
 
 
 
המלצות נוספות  

·         מומלץ לחלק את הכיתה לקבוצות עבודה ולעודד תהליך חשיבה משותפת אשר תעצים את תהליך ההוראה והלמידה.

·         מומלץ להשתמש באחד מהכלים המקוונים השיתופיים (פורום, וויקי ועוד) במטרה לעודד את התלמידים לקרוא ולהגיב על תשובות חבריהם לכיתה.

·         ניתן למצוא רעיונות יצירתיים נוספים במטרה להעשיר את יחידת הלימוד בתכנים (לאו דווקא מתוקשבים) אשר יתרמו לתהליך ההוראה והלמידה.
 מצ"ב קישור לדוגמא לפעילות כיתתית שתוכננה בהשראת היחידה המקוונת – ניווט מתוקשב.
 
 
 
   בהצלחה
Comments