המים משאב מתחדש ועם זאת במחסור - מדריך למורה

"המים , משאב מתחדש - ועם זאת במחסור"

נושא "המים" נלמד במקצוע המדעים בכיתות יסוד ד'- ו'. נושא זה, פרט להיותו חלק מתכנית הלימודים הפורמלית, הוא נושא "בוער", ועולה לדיון חדשות לבקרים באמצעי המדיה השונים של התקשורת ובאקדמיה. לנושא "המים" יש השפעה על חיינו ברמות השונות: במסגרת המשפחתית, בהיבט הלאומי ובהיבט האקולוגי כלל עולמי, ומכאן גם עולה הרלוונטיות ללמידה.

אנו, מחברות התכנית, מאמינות ששינוי דפוסי החשיבה ודפוסי ההתנהגות ביחס ל"מים" בקרב התלמידים הצעירים, יכול לגרור אחריו שינוי בבית, ובכך להביא לשינוי אצל המבוגרים. השינוי עשוי להתחולל בדומה לתהליך של הצלת "פרחי הבר" שהתרחש בשנים הראשונות של "קום המדינה".

ציוד נדרש:

להפעלת התכנית בצורה מיטבית נחוצים מחשבים המחוברים לאינטרנט בפס רחב, ונחוצות אוזניות כדי לאפשר שמיעה מבוקרת וכדי למנוע "רעש" בכיתה בה מתבצעת הלמידה.

 מטרות בתחום התוכן

-  הכרת מקורות המים המוגבלים בישראל והשימושים השונים במים: בחקלאות בתעשייה ובבית.

 - הבנת ההשפעה המזיקה שיש לפעילות האדם על איכות המים ועל זמינותו.

פתרונות ברמה כלל ארצית למחסור במים בישראל כארץ בה יש אזורים צחיחים או צחיחים למחצה.

 

מטרות בתחום הערכי  

- פיתוח מודעות לשמירה על הקיים, לקיחת אחריות וביצוע שינוי בסביבה, בה הילדים עשויים להיות מחוללי השינוי והם המשפיעים על המבוגרים.

 

מטרות בתחום  החשיבה המידענית

-          איתור מידע – מאמרים וסרטונים קצרים ברשת.

-           הערכת המידע ועיבודו.

-           שילוב המידע מהמקורות השונים והצגתו במצגת או בסרטון.

מטרות בתחום אוריינות תקשוב:

-    בניית טבלה במסמך WORD.

-          טיפול בקבצים: יצירת קבצים ושמירתם.

-          הבנת הוראות מתוקשבות וביצוען.

-          הקלדת החומר ופרסומו באתר בית-הספר.

 

מטרות בתחום החשיבה

תכנית זו שמה לה לדגש פיתוח אסטרטגיות ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה ובהן:

פיתוח חשיבה רב ממדית- התלמידים יצטרכו לזהות את "הבעיה" שיש לנו בישראל בנושא המים, וימצאו פתרונות לבעיה זו.

 - פיתוח חשיבה טיעונית  - התלמידים יבנו טיעונים.

  בבניית הטיעונים הם יתבקשו לעשות השוואה בין פתרונות חליפיים (למחסור במים),  יתייחסו ליתרונות  ולחסרונות שיש לכל פתרון (התפלה, מים מושבים ואגירת מי שטפונות).     

 התלמידים יופעלו ב"משחק תפקידים", ויצטרכו לשכנע את האחרים מדוע הפתרון ל"מחסור במים" אותו הם מייצגים, הוא הפתרון העדיף על פני האחרים (במשחק תפקידים זה יתייחסו לחסרונות של השיטות האחרות, ובכך התרומה לפיתוח יכולת השיכנוע).

 

תת נושאים ומושגים בהם עוסקת היחידה:

"משאב מתחדש", "מקורות מים", "מחסור במים", "מים חליפיים", "התפלת מים", "טיהור שפכים", "אגירת מי שיטפונות", "חסכון במים", "צרכני מים".

 

מהלך הלמידה והרציונל הפדגוגי

יחידת הלימוד מורכבת מחמישה פרקים שבכל סוף פרק יש מטלה, וממשימה מסכמת. מומלץ להקצות שעתים אקדמיות לכל פרק ושני מפגשים (שיעור כפול לכל מפגש) לבניית המטלה המסכמת ולהצגת התוצרים בפני הכיתה. בסך הכל 14 שעות אקדמיות. כמובן כל מורה שבכוונתו להפעיל תוכנית זו יכול, משיקולים ענייניים, לקצר או להאריך את זמן לימוד היחידה (לדוגמא אפשר לבקש מהתלמידים לבצע חלק מהמטלה המסכמת בבית ובכך "לחסוך" בזמן למידה בחדר מחשבים בביה"ס).

בתהליך הלמידה התלמידים יחקרו את בעיית "מחסור המים בישראל" ואת הפתרונות האפשריים.

בפתיחת יחידת הלימוד, מוצגת לתלמידים הסוגייה המרכזית של היחידה באמצעות קטעי וידאו קצרים של: נחל זורם ושוצף בצפון, והכינרת ביום חורפי וגשום, ומנגד ותמונה של אדמה צחיחה . מטרת ההצגה המנוגדת הזו לחדד את השאלה : אם יש לנו ימים גשומים הגורמים לשפיעה מרובה של מים ולשיטפונות בנחלים, אז מדוע מצוקת המים בישראל כל כך קשה, ומדוע אנו נדרשים ?"

פרק א' – מקורות המים בישראל – בפרק זה ישנם שני קישורים למידע אודות מקורות המים בישראל – מים עיליים (הכינרת והנחלים), מי תהום – אקויפר ההר ואקויפר החוף ומים מושבים – ניצול מי שטפונות, טיהור מי שופכין והתפלת מים, להגדלת כמויות מים זמינות לשימוש.

מטרת הפרק לחשוף את התלמידים לכך שכמויות המים בארצנו מוגבלות, ארץ צחיחה למחצה אותה פוקדות שנות בצורת לעיתים קרובות. בסוף הפרק ישנה משימה, בה התלמידים צריכים לסכם מהם מקורות המים, וכיצד לדעתם ניתן להגביר את כמויות המים הזמינות לשימוש? (החלק הראשון של המשימה הוא סיכום הפרק ואילו החלק השני של המשימה, הנו הטרמה לפרק ב')

פרק ב' – "שימושי המים"- במקביל לכך שהמים מוגבלים, ישנה מגמה של צריכת מים מוגברת הנגרמת בעקבות גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת חיים. בפרק זה יש התייחסות לשימושים השונים שאנו עושים במים. ישנו קישור אל השיר "טיפת המים", היורדת מהשמיים, ועוברת במסלול: לאורך מדרונות ההר, בתוך הקרקע כמי תהום, במעיין ובערוץ הנחל לכיוון הים. בדרך היא פוגשת צרכני מים שונים המבקשים ממנה שתישאר אצלם. לבסוף טיפת המים החליטה להישאר בטבע בנחל יבש.ישנו קישור נוסף אל השיר "כוס מים", המתאר "שימוש מושכל" במים (במצור על ירושלים). המשימה בפרק זה להביע דעה על החלטתה של טיפת המים (פיתוח לחשיבה).

פרק ג' – "כיצד ההתנהגות שלנו פוגעת באיכות המים?" – מטרת הפרק לחשוף את התלמידים לכך שאנו פוגעים בכמות המים ובאיכותם, ולהביא אותם להבנה שיש צורך בניהול נכון של משק המים. בפרק יש קישורים ל חמישה סרטונים קצרים המראים פגיעה במים: "זיהום חוף הים" (על ידי הזרמת שפכים), "בזבוז מים בבית דגן" (התפוצצות צינור מים ראשי בתוך ישוב, וזרימת מים ממנו במשך זמן רב ללא תיקונו), "בזבוז מים בעת שטיפת מכוניות", "זיהום הכינרת", "בזבוז מים במצפה רמון" (מים מטוהרים שאינם מנוצלים ו"הולכים לאיבוד"). המשימה בפרק היא לתאר את אחת מצורות הפגיעה, ולהעלות פתרון הולם.

פרק ד' – "פתרונות למחסור במים" – מטרת הפרק להבין שיש צורך בטיפול ובניהול מערכתי כלל ארצי של עתודות המים בישראל, ולהכיר את השיטות השונות להגדלת כמויות המים: "טיהור מי שפכים", "התפלת מים" ו"אגירת מי שטפונות" . בפרק יש הפניה לקישורים העוסקים בפתרונות השונים (קטעי מידע וכתבה בטלוויזיה מנקודות מבט שונות). המשימה בפרק זה היא שהתלמידים יבנו טבלה ב- WORD , יעלו את הפתרונות שניתן ליישמם במסגרת הכלל ארצית, ויתייחסו ליתרונות ולחסרונות שבכל שיטה (פיתוח לחשיבה). 

פרק ה' – "מה כל אחד מאתנו יכול לעשות בבית?" - מטרת הפרק לפתח מודעות ולשנות דפוסי התנהגות של כל תלמיד ותלמיד לגבי השימוש המושכל במים, ולהביא את השינוי מהתלמיד אל המשפחה ואל בית הספר. – ובכך ישפיעו על סביבתם הקרובה. בפרק ישנם שישה קישורים לחמישה סרטונים ולעצות שימושיות כמו:. "תיקון ברז דולף", "סגירת ברז המים בשעת צחצוח השיניים", "מתקן לעיבוי מים לשתייה מהאוויר" ועוד. המשימה בפרק, היא, לכתוב את הפתרונות המוצעים , לחשוב ביחד עם ההורים אילו עצות כל תלמיד יאמץ במשפחתו, ולאחר מכן יעלו את אשר ישמו בבית באתר בית הספר.

משימה מסכמת - במשימה המסכמת התלמידים מתבקשים להתארגן בקבוצות. כל קבוצה "תשחק תפקיד" ותייצג מומחה בתחום המים: "מומחה לטיהור מי שפכים", "מומחה להתפלת מים", "מומחה לאגירת מי שטפונות" ו"האזרח הפשוט" שחוסך בביתו. כל קבוצה תבנה מצגת, תתאר בה את הבעיה ותשכנע מדוע הפתרון המוצע הוא הפתרון המועדף. התלמידים יצטרכו להתייחס לא רק לפתרון המוצע על ידם אלא גם לפתרונות האחרים ולדחות אותם.

משימה זו מחייבת הסתכלות לנקודות מבט שונות ובכך מכוונת לפיתוח חשיבה טעונית,

לאחר מכן בפורום הכיתתי כל קבוצה תציג בפני הכיתה את המצגת ותתאר את תהליך העבודה.

בסוף יחידת הלימוד יש להעביר משוב לגבי התהליך אותו עברו התלמידים במהלך הלמידה בנושא זה.

המלצות

יחידת לימוד זו הופעלה כ"פיילוט" בכיתות ד' בביה"ס "עין הרים" בירושלים.ונמצא כי התכנית ישימה ומתאימה לגיל זה. מניסיוננו בהפעלת התכנית עולות מספר נקודות חשובות שיכולות לסייע בהצלחת התהליך הלימודי המבוקש:

- פתיחה וסגירת מעגל הלמידה בכל פרק.

- יש לתמוך ולסייע לתלמידים בתחום אוריינות המחשב: הקלדה, בניית טבלה בניית מצגות וכל קושי שעולה.

- בכיתה הטרוגנית וגדולה מומלץ  ששני מבוגרים ישהו במהלך הפעילות ויתמכו בתלמידים (מורה למדעים ואיש תכני או מורה למחשבים).

- יש לחשוף את התלמידים למושגים בתחום החשיבה הטיעונית : כמו טיעון ומרכיביו, התייחסות לדעות אחרות, דרכי שיכנוע ועוד.

-          הפעלה התלמידים בקבוצות קטנות או בזוגות במשימה המסכמת.

 

אנו מקוות שתצליחו להביא לשינוי בדפוס ההתנהגות האישית של תלמידיכם ביחס לצריכת המים, בעקבות הפעלת יחידת לימוד זו. למידה מהנה ומספקת לתלמידיכם ולכם.

בונות יחידת הלימוד: ציפי מימון, ציונה אזולאי ודרורה בת יוסף.

Comments