הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל - מדריך למורה

מדריך למורה

מדריך למורה:

מטרות היחידה:


מטרת על:
התלמידים ילמדו ויחקרו את נושא פירות 7 המינים באמצעים שונים.

מטרות לימודיות:

1.   התלמיד יכיר את האישים השונים שביקרו בארץ ומצב הצמחייה בארץ בתקופות השונות.
2.   התלמיד יכיר את המקור לשבעת המינים.
3.   התלמיד יכיר דוגמאות שונות של משל ונמשל עם 7 המינים.
4.   התלמיד יעיין וישווה בין מקורות שונים.
5.   התלמיד יתרגל מיון נתונים בעזרת משלים שונים של שבעת המינים.
6.   התלמיד יתרגל הבנת הנמשל מתוך המשל (בעזרת משל יותם ומשלים על שבעת המינים).
7.   התלמיד יבין את משל יותם.


מטרות חברתיות:
1.   התלמידים יפרו אחד את השני באמצעות דיונים ופורום כיתתי.
2.   התלמידים יעזרו וייעזרו בחבריהם באמצעות לימוד בחברותות.

מטרות מידעניות:
1.   התלמידים יעשו שימוש בדיון בפורום.
2.   התלמידים יתרגלו חיפוש ושימוש נכון במקורות מידע שונים.

היחידה מתאימה לתלמידי חטיבה ומעלה, על מנת להעביר את היחידה יש צורך בכיתת מחשבים מחוברת לרשת, וכן בניית פורום כיתתי ליחידה הספציפית.

היחידה עוסקת בנושא פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומשיקה למקצועות לימוד שונים כגון- תנ"ך, היסטוריה, ספרות, ארץ ישראל ועוד.

ערוך דיון כיתתי בנושא שבעת המינים, נסה להוביל לסיעור מוחין בכיוונים שונים. את הדיון ניתן לנהל בכיתת לימוד הרגילה.

על השיעורים הבאים להיות מועברים בחדר מחשבים כאשר לכל שניים- שלושה תלמידים מחשב המחובר לרשת.

לפני העברת היחידה חשוב לעיין במקורות המצורפים.
הערות והארות ניתן לכתוב בפורום תגובות מורים.
Comments