הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל

יחידה מקוונת - הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל

 מדריך למורה 

בס"ד                                                                                                                       תשס"ט


הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל
 

כתבו: יעל הרו, דוד שלם, תומר זאבי ויעקב ישר

שאלה מקדימה
 : מתוך הכרותך / ידעותיך / מה לדעתך מייחד (בתחום הצומח) את ארצנו.
כל הצעה חייבת להיות מנומקת!
פתחו קובץ word ושמרו אותו בתיקייה שלכם תחת השם: "הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל". לאחר סוף העבודה העתיקו את התשובות שבקובץ לקישור הבא: פורום מלווה יחידה.
1. הכנסו לקישור הבא:  masaos_binyomin_mitudela.pdf

עיין במקור בעמוד 10 ומצא מהם הצמחים בהם נתקל המחבר?
 

2. מי הוא המחבר? מתי הוא חי? ציין תאריך עברי ולועזי. (עיין במקור א' בשער)

העתיקו את התשובות שבקובץ לקישור הבא: פורום מלווה יחידה3. עיין במקור ב' וכתוב באיזו צמחיה נפגש מרק טווין בביקורו בארץ ישראל?
 
4. עיין במקור ג' וכתוב: מהו שמו המקורי. מהי ארץ מוצאו. ובאיזו שנה ביקר בארץ ישראל. 

העתיקו את התשובות שבקובץ לקישור הבא: פורום מלווה יחידה5. הגדר מהם מיני הצומח בלשון התורה, (ובלשון ימינו אם יש הבדל) שהשתבחה / התיחדה בהם א"י מצ"ב מקור ד' מקור ה'שים לב ניתן גם להאזין לפסוקים במקור ד'.

6. 
בצע חיפוש פנימי בתנ"ך בעזרת מקור ד' 1 וצטט לפחות 2 דוגמאות לכל אחד משבעת המינים - המוזכר על דרך המשל. 

7. 
הגדר על פי מקור ו' מהו משל. 

8. הגדר על פי מקור ז' מהו משל. 

העתיקו את התשובות שבקובץ לקישור הבא: פורום מלווה יחידה9. א. השלם את 3 העמודות הראשונות בטבלה הבאה על סמך המשימות הקודמות.

    ב. הוסף תבחין (קריטריון) נוסף בעמודה 5 – המתייחס לנקודה ייחודית למשל או לנמשל.

    
ג. הוסף 2 דוגמאות נוספות לצמחים שאינם משבעת המינים על סמך ידיעותיך מהעבודה עד כה.
 

הצמח

המקור

הנמשל

המאפיין השווה

 

חיטה

 

 

 

 

חיטה

 

 

 

 

שעורה

 

 

 

 

שעורה

 

 

 

 

גפן

 

 

 

 

גפן

 

 

 

 

תאנה

 

 

 

 

תאנה

 

 

 

 

רימון

 

 

 

 

רימון

 

 

 

 

זית

 

 

 

 

זית

 

 

 

 

דבש- תמר

 

 

 

 

דבש- תמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


העתיקו את התשובות שבקובץ לקישור הבא: פורום מלווה יחידה


10. עיין במקור ח' שהוא דוגמא לאחד המשלים המפורסמים בתנ"ך – "משל יותם " וענה:
      
א.      הסבר מדוע לדעתך השופט עתניאל בן קנז נמשל על פי הפרשנים דווקא לזית ?
      
ב.       הסבר מדוע לדעתך דבורה הנביאה נמשלה על פי הפרשנים דווקא לתאנה ?
      
ג.        הסבר מדוע לדעתך השופט גדעון נמשל על פי הפרשנים דווקא לגפן ?

העתיקו את התשובות שבקובץ לקישור הבא: פורום מלווה יחידה