שיטות לזיכרון

שיטת זיכרון ראשי פרקים

כאשר לומדים לקראת מבחן ולבגרויות עם חומר למידה רב, ניתן לערוך רשימת ראשי פרקים על מנת ללמוד את כל החומר בצורה קלה ומצומצמת יותר. לאחר שקראתם והוצאתם את הרעיון המרכזי מכל קטע או פיסקה ורשמתם אותם בצדי הקטעים, אספו את כולם וערכו רשימת ראשי פרקים אשר תיתן לכם את תמצות הקטע כולו, וכך יבנה לכם שלד של כל החומר וכן מבנה תשובה מסודר.

שיטת זיכרון "אקרוסטיכון" 

שיטת זיכרון זו מבוססת על רעיון שירת ימי הביניים שלפיו נהגו לחתום משוררים את שמם באותיות הראשונות של כל שורה או בית משיר שכתבו. סגנון זה מופיע גם במחזורי תפילה וסידורים.שיטה זו טובה לזיכרון של כעשרים מילים חדשות או מרכזיות ולפיה מסדרים את המלים בצורה בה אותיותיהן הראשונות יהוו מלה או משפט בעל משמעות שקל לזכור אותו. לדוגמה: "רבי אלעזר עשה בהם סימנים דצכ, עדש, באחב." 

שיטת השיר

שיטת זיכרון זו מצוינת לזיכרון של מילים באנגלית, בערבית או לזיכרון של מושגים שונים. הרעיון הוא לקחת את המילים/מושגים לשינון ולהפוך אותם לשיר קליט בסגנון הנוח לכם ביותר. באותו אופן אם יש מספר רב של מילים/מושגים ניתן לחבר סיפור קצר. – בעניין זה חשוב לזכור כי הומור עוזר לזכור את הדברים טוב יותר.

שיטת התרשים

שיטת לזיכרון של דרכי חישוב. פעולות עוקבות, סדר אירועים או תהליכים. למעשה אנו מקצרים את כל התהליך אותו אנו צריכים לזכור לחמישה עד שבעה שלבים. כל שלב אנו נקיף בצורה אחרת כך שכל פעם שנרצה לזכור את התהליך נעצום עיניים ונזכור אותו על פי הצורות.

שיטת הקומיקס

שיטת זיכרון המצוינת לזיכרון של סיפורים או רעיונות קצרים. לא חייבים להיות אמנים וניתן לצייר אנשי גפרורים או צורות הנדסיות פשוטות. לאחר שעברתם על הנושא אותו למדתם. חשבו על מספר התמונות בו אתם רוצים להעביר את הרעיון – חמישה עד שבעה לכל היותר – לאחר מכן חשבו על רצף אירועים. צרו מסגרות שונות ומספרו אותן. כדאי להוסיף טקסט לציורים אך לא יותר משורה!!!
Comments