סיכום

ישנן כמה דרכים לסיכום חומר:

דרך ראשונה:
1. קראו את הקטע אותו עליכם לסכם. 
2. ודאו שאתם מבינים את הקטע כראוי (מילים, הקשרים, רעיונות). 
3. סמנו בכל פיסקה משפט מפתח (משפט המרכז בתוכו את הרעיון המרכזי, החשוב). 
4. סכמו את רצף משפטי המפתח בשפתכם.

דרך שנייה:
1. קראו את הקטע אותו עליכם לסכם. 
2. ודאו שאתה מבין את הקטע כראוי (מילים, הקשרים, רעיונות). 
3. בצידי העמוד אותו אתם מסכים – סכמו כל פסקה בשפתכם. 
4. סך הדברים שרשמתם – תמצתו אותם למחברתכם.

כ
ללים לסיכום טוב:
- לא לכתוב צפוף.
- לסמן במרקר רעיונות חשובים.
- לבנות את הסיכום עפ"י הגיון.
- לכתוב דברים חשובים. 
- עצם התהליך בו אתם מסמנים משפטי מפתח או מסכמים קודם בצידי העמוד אותו אתם מסכמים – יוצר תהליך של הפנמה וחזרה על החומר. 
- הסיכום הוא בסיס להכנה למבחן, ככל שיהיה טוב יותר, מתאים לצרכים האישיים שלכם – כך תכינו עצמכם טוב יותר למבחן. 

סיכום – ככל שתכינו אותו מוקדם, תמציתי ועם נקודות שיזכירו לכם את החומר הנלמד – כך תהיו מוכנים יותר למבחן ולבגרויות ותזכרו טוב יותר.
Comments