פיצוח כותרת

הכותרת נותנת לנו הצצה אל פסקה, קטע, פרק או ספר. לכל פרק יש כותרת ראשית וכן יכולות להיות מספר כותרות משנה. הכותרת מציגה את מהות הדברים שבקטע בצורה המתומצתת ביותר. 

אם נקרא ונבין את הכותרת נדע במה הקטע עוסק ויהיה לנו קל יותר להבינו. כלומר, הרעיון המרכזי של מספר פסקאות, פרק או יחידה שלמה נמצא בתוך הכותרת. 

הדרך לפיצוח והבנת הכותרת:
א. קראו את הכותרת והעתיקו אותה למחברת.
ב. כתבו כל מילה בנפרד וודאו שאתם מבינים אותה על כל פירושיה האפשריים.
ג. במקרה הצורך, השתמשו במילון.
ד. כתבו את כל פירושי המילים הרלוונטיים ברצף למשפט או פיסקה. 
ה. כתבו את הפסקה בשפתכם.

סוגי הכותרות:

1. 
כותרת ראשית – כותרת הבאה בראש פרק ומציגה את רעיונו המרכזי בצורה כללית. כותרת ראשית תהיה גדולה משאר הכותרות. מובלטת יותר ולפעמים בצבע אחר. 

2. 
כותרת משנית - כותרת אשר תבוא בתוך הפרק, היא קטנה יותר מהכותרת הראשית וארוכה יותר. היא מגדירה תת נושאים בתוך הפרק וכן מבדילה בין הרעיונות השונים של הפרק.

3. 
כותרות עמדה – כותרת אשר מגלמת בתוכה את עמדת הכותב. כלומר ניתן לראות את דעתו של המחבר ולמה מכוון בדבריו. לדוגמה: "נזקי שביתת המורים".


לדוגמה:

הסיבות למלחמת העולם הראשונה

     גורמים ארוכי טווח

           אימפריאליזם
           משברים בינלאומיים
           מאבקים לאומיים

     גורמים קצרי טווח
           
           הקמת מערכת הבריתות הצבאית
           מרוץ חימוש

     העילה המיידית

           רצח יורש העצר האוסטרו-הונגרי
Comments