הטרמה

הטרמה כשמה כן היא - לפני - כלומר כל מה שמקדים את העיסוק שלנו, למידה, הוראה, חקר בטקסט. תלמידים רבים רואים בהטרמה נכס אשר יכול לעמוד לשרותם ולעזור להם "להכנס" לראש של השיעור בצורה קלה יותר. אישית אני מלמד מיומנות זו בתור אחת המיומנויות הראשונות בכיתה. אני רואה בה מיומנות ראשונה במעלה ומהרגע בו אני מלמד אותה כל פעם בה אני נותן לתלמידי שעורי בית ההטרמה היא חלק ראשון בהם.

מהי אם כן הטרמה? הטרמה היא למעשה קריאה ראשונית ומקדימה של הפרק בו נעסוק בשעורים הבאים. כיום ספרי הלימוד מכילים בתוכם, בתחילת כל פרק גדול / יחידת לימוד - קטע כתוב של שני עמודים ובהם תמצית הפרק. אולם ההטרמה היא משהו מעבר לכך. ההטרמה מסדרת את ראיית הפרק הגדולה ומפרקת אותו לגורמים.

מטרת ההטרמה היא בכמה מישורים: ריכוך של הטקסט והפרק הענקי בעיני התלמיד, הבהרת הנושאים בפרק פירוק הפרק ליחידות קטנות ומובנות, הארת הפריטים שנמצאים בעמודי הפרק, "הכנסת", התלמיד לתוך העיניינים. כיצד עושים זאת? פשוט מאוד, עקבו אחר השלבים הבאים ותרגלו אותם בבית.

1. מתבוננים בעמודי הפרק, מתחילתו ועד סופו.
2. עובדים עמוד אחר עמוד וכותבים במחברת את הכותרות, תת הכותרות, כותרות המשנה על פי סדר העמודים.
3. כותבים את שאר הדברים המופיעים בפרק על פי סדר הופעתם: מפות, מקורות, תמונות, ציורים וכו'.

להלן דוגמא:

כותרת ראשית של שם הפרק
   תת כותרת
כותרת משנה
כותרת משנה 
שם ציור
תת כותרת
כותרת משנה 
שם מפה
כותרת משנה
שם תמונה
תת כותרת
שם תרשים
שם תמונה
וכו'
Comments