מיזוג מידע

מיזוג מידע – על שום מה ולמה?
לאחר שקיים המידע יש צורך למצוא את הנקודות המרכזיות ולמזג אותן עם נקודות מרכזיות ממקורות אחרים: 
מיזוג– סִינְתֵּזָה (חיבור) של מקורות לשם יצירת תוצר מבוקש. מיזוג מידע הוא פעולה של הפיכת מידע או רעיונות של מקורות שונים לטקסט אחיד ומקושר היטב.

שלוש שיטות עיקריות לארגון המידע לפני המיזוג:
מיפוי – מפה לטקסט הממיינת את המידע לפי הכללה ופירוט. 
טבלה – השוואה. 
כרטיסייה – ניסוח עצמאי וכתיבת הרעיון המרכזי של כל פסקה תוך ציון מלות מפתח בפסקה. 

מה עושים במיזוג מידע ?
מיזוג המידע מורכב מפעולות של חשיבה ומצעדים מעשיים: 
איסוף מידע - איסוף מקורות מידע שונים. - איתור מידע רלבנטי.
מיון וניתוח - הדגשת נושאים מרכזיים ומשפטי מפתח בכל מקור המידע בנפרד. - זיהוי המשותף והמבדיל בין המקורות.
מיזוג מידע - הפיכת הסיכומים השונים לטקסט אחד, בהתאם למבנה הטקסט שהוא רלוונטי לנושא העבודה, לשאלות ולתתי השאלות. 
שכתוב הטקסט - שכתוב הטקסט: תוכני, לשוני וצורני. - עריכת מסמך.

מיזוג מידע - טיפים
גם אם נראה שהניסוח בטקסטים המקוריים הוא טוב משלכם, הימנעו מהעתקת קטעים שלמים, נסחו את המידע והרעיונות בלשונכם. 

השתמשו במילות קישור כדי ליצור קשר ברור בין הנושאים השונים: 
אף על פי ש.. לאחר מכן... לעומת זאת... עד כה עסקנו ב... ועתה נעסוק ב... השוואה ל... בעבר... מצד אחד... מצד שני... בעתיד... אני חושב ש... במילים אחרות... אני שולל... תחילה... מכאן נובע ש.... יתר על כן... הדבר דומה ל.... הדוגמה הטובה ביותר לכך היא... כמו כן... ההשלכות של עניין זה... 

בסיום המיזוג יש לקרוא את העבודה מתחילתה ועד סופה ולתקן על-פי ההיבטים הבאים: 
מידע– כתיבת כל המידע הנחוץ למחקר ומחיקת המידע הלא רלוונטי. יש לדייק בניסוח המידע ולהימנע מחזרות. 
ארגון– הצגת המידע בסדר הגיוני ושימוש במילות קישור מתאימות להבטחת קוהרנטיות בין פסקות, סעיפים ופרקים. 
ניסוח– כתיבת משפטים מלאים וברורים הבנויים כהלכה. כתיבה בסגנון אחיד ואישי ולא בסגנון המקורות, יש להימנע משגיאות כתיב ולהציב סימני פיסוק. 
ציטוט מקורות– לנהוג על-פי כללי הרישום הביבליוגראפי בגוף הטקסט ובסופו. חשוב לציין דברים בשם אומרם !!! 
הערה חשובה! הימנעו מ"העתק" ו"הדבק", השתמשו בתבונה ובשכל כדי לנסח נכונה את הדברים.