ראשי פרקים

מתי להכין ראשי פרקים:
בהכנה למבחן ולבגרויות
כאשר כותבים תשובה במבחן ובבגרות (כך תוכלו לבנות תשובה עשויה כהלכה ובה כל מרכיבי התשובה העיקריים.) - לפני כתיבת תשובה רשמו ראשי פרקים תוך שחזור החומר כפי שלמדתם בבית. 
לפני הרצאה בכיתה.

חשיבות ראשי הפרקים:
1. הם מארגנים את החומר בצורה הגיונית ומסודרת. 
2. קל לזכור ראשי פרקים (ראו 'שיטות זיכרון').
3. כאשר רושמים ראשי פרקים לתשובה במבחן או בבגרות, גם כאשר שוכחים מעט, ניתן לבנות תשובה עפ"י הגיון ועל פי הכרה כללית של החומר. 
4. ראשי הפרקים לתשובה מונעים שכחה של פרטים. 
5. כאשר נזכרתם בדבר כלשהו תוך כדי מבחן - יהיה קל לאתר היכן לכתוב אותו שכן החומר מאורגן וכתוב לפניכם. 
6. ראשי פרקים קל לזכור ויזואלית - למי שיש זכרון חזותי, הדבר יקל עליו.

טכניקה לכתיבת ראשי פרקים:
1. סמנו תמיד את הדברים החשובים - בשיעור, או לאחריו. 
2. כתבו מסודר והבליטו את העיקר (ראו 'סיכום הרצאה').
3. סמנו משפטי מפתח.
4. דוגמאות לעיקר הדברים רשמו בצורה קצרה מאוד וממוקדת כדי שיזכירו לכם את הדברים.
5. כל נושא לכתוב בקצרה, בצורה בולטת.
6. מתחת לכותרת הנושא, מספרו את הדברים שאתם עומדים לרשום.
7. רשמו את הדברים בסדר הגיוני, בקצרה והשתמשו במילות מפתח אשר יעוררו אצלכם את תאי הזיכרון.

שימו לב, כיצד נבנה דף זה, ניתן היה לכתוב אותו עפ"י שיטת 'האקרוסטיכון', או כשיר (ראו 'שיטות הזיכרון' וקשרו בין הדברים)
Comments