קריאת השאלה

כיצד להתמודד עם המבחן או הבגרות? השאלה אשר תלווה אותנו לאורך כל מהלך הלימודים שלנו, הקריירה והדילמה האישית. מבחן? בגרות?מתי אנחנו לא במבחן? בבית - מה תגיד אמא? בעבודה - מה יגיד הבוס? הכל מבחנים....לא תמיד ברורים...למה התכוונו בדיוק....ימינה או שמאלה?

לזה אנחנו מתכוונים. זאת אומרת, צריך להבין מה הכוונה. לאחר שהכנו עצמנו כיאות ולפי הכללים לרגע זה, בו השאלות פרושות לפנינו, ננסה להבין מה הכוונה ולקשור את השאלה למאגרי הידע העצומים שצברנו בעמל רב. אז ראשית:

לאחר שבחרנו את השאלות המתאימות לנו - קראנו את כל המבחן, 
לאחר שהחלטנו על סדר השאלות עליהן נענה, והתייחסנו גם לחלוקת זמנים.

אז... נתייחס לשאלה עצמה, להבנת ההוראות הפשוטות והבסיסיות, כי המילה 'הדגם' שונה במהותה מן המילה 'נתח', ו - 'כתוב מה דעתך' מתייחס אליך, כיצד אתה רואה את הדברים וזאת כמובן תוך ניתוח הטקסט... מספר דוגמאות נפוצות למילות שאלה במבחנים ובבגרויות:

ציין/מנה - כתיבה בכותרות, בראשי פרקים בלבד מבלי לפרט, מבלי לתאר ומבלי להסביר.
הצג/פרט - הבאת הדברים מובנים וערוכים בסדר הגיוני מבלי להסבירם.
הדגם/הבא - הדגמה מוחשית להבהרת הנושא המבוקש, יש לתת דוגמאות מפורטות לתחום המבוקש בשאלה ואין להסתפק בהכללות. תן דוגמא להמחשה, דוגמא הטובה ביותר להוכחת דבריך, להוכחת התהליך שאתה מתאר. הדוגמא נותנת אינפורמציה ומחזקת את הטיעון אותו פרשת.
תאר - תיאור המצב או הפעולה או האירוע או התהליך לפי הנדרש בשאלה: מה התרחש, הגורמים המעורבים בפעולה, באירוע מבלי להסביר מניעים או תוצאות. סקירה, כתיבת פרטים, התייחסות לנושא עפ"י העובדות ועפ"י סדר הדברים.
הסבר - מתן הבהרה, פירוש של העניין המבוקש, מתן סיבות המסבירות את הגורמים השונים שהביאו לתהליך / לפעולה / לאירוע שמתבקשים להסביר בשאלה או מדוע ננקטה מדיניות מסוימת על ידי מנהיג בתקופה מסוימת (הבהרה של מה רצה להשיג בנקיטת מדיניות זו, מה היו השיקולים השונים שהדריכו אותו, ניתוח הסיכויים והסיכונים שלקח על עצמו, התייחסות לצעדים שתכנן ועשה כדי לצמצם את הסיכונים ולהגביר את הסיכויים לקידום המדיניות שהחליט עליה). או הסבר תוצאות בטווחי זמן שונים והשפעתם על קבוצות שונות בחברה ו/או על מעמד המדינה בזירה הבינלאומית ו/או היחסים הבינלאומיים לפי הנושא הנשאל. (במקרה זה לא די בציון התוצאה אלא בהבהרת המשמעות או ההשלכות שלה). לפרש ולבאר, יש במילה 'הסבר' מימד של התייחסות עפ"י מפרשים או התייחסות אישית, כיצד קרו הדברים.
השווה - ראו בכותבים ומצליחים : השוואה

מצא את המילים המאפיינות ביותר את המבחנים אותם אתה אמור לעשות: למשל - מבחני בגרות בהיסטוריה, באילו מילות שאלה הם מרבים לשאול, תרגל אותם, התייחס לקיומם... מחברי המבחנים והבגרויות חוזרים על שאלותיהם ועל מילות השאלה שבהן...! 

אח"כ וודא שאתה מבין את השאלה. לא להירתע  ולשאול את הבוחן למה כוונתו. הצלחתו הצלחתך.

אנחנו נמשיך לעדכן ולתרגל.
Comments