תמצות

באופן מהותי השוני המרכזי בין תמצות לסיכום הוא הקורא. בשונה מסיכום בו הכתיבה היא לאדם אחר, התמצות הוא לכותב עצמו. התמצות כשמו כן הוא, תמצית העניין, הרכז שממנו ניתן להפיק הרבה, תרכיז של מיץ. כמו תרכיז של מיץ, כל אחד מאיתנו שותה על פי טעמו, ולכן אורך התמצות הוא על פי טעמנו. כמו שלא נמזוג טיפת תרכיז על כוס מים - אין טעם. גם לא נמזוג חצי כוס תרכיז על חצי כוס מים - מתוווווווק.

אז מה עושים? 
את הפיסקה הראשונה והאחרונה של הפרק מעתיקים כפי שהן. בפיסקאות אלה מופיעים הרעיונות שעליהם דנים בפרק וכן סיכום הדברים.

1. קוראים את הפיסקה.
2. קוראים אותה שוב.
3. שואלים: "על מי או על מה נכתב בפיסקה?" - מהו נושא הפיסקה?
4. שואלים: "מה נכתב על נושא הפיסקה?"
5. התשובה לכך היא הרעיון המרכזי של הפיסקה.
6. כותבים את כל הרעיונות המרכזיים של כל הפיסקאות ברצף ולפנינו תמצית הפרק, התמצות.

Comments