הרעיון המרכזי, עיקר וטפל

רעיון מרכזי
רעיון מרכזי הוא סיכום של רעיון. 
רעיון מרכזי הוא תמצית העניין, הנושא. 
רעיון מרכזי ממקד את עיקר הנושא.

היכולת לגעת ברעיון המרכזי היא נרכשת והיא תהליך של הבנת החומר ושליטה בו. ניתן למצוא את הרעיון על ידי מתן תשובה לשאלה:
במה עוסק הספר? או - במה עוסק המאמר? או - על מה דיברנו בפעם האחרונה? על...

חזרה על החומר והבנתו עוזרת למקד את החשיבה ואת הרעיון.
לא תמיד התשובה תהיה החלטית ואחידה, יש לקשר את הרעיון העיקרי לדברים בהם דובר כי בכל ספר או שיעור יש מספר רמות התייחסות וצריך להבין את הכוונה.

עיקר וטפל
"נוסף, צדדי, לא עיקרי....משפט טפל הוא משפט שאינו מכיל רעיון מושלם ועצמאי, אלא הוא נלוה אל המשפט העיקרי ובא להשלימו." (מתוך מילון אבן שושן)

כאשר רושמים דברי המורה, שימו לב לדגש שהוא שם לגבי חומר הלימוד. כאשר מסמנים משפטי מפתח - דוחקים הצידה את הטפל (כדאי לעשות זאת בזמן השיעור כאשר הבנת חומר הלימוד בשיא -או- לאחר השיעור בבית כאשר חומר הלימוד עדיין טרי -או- לקראת המבחן ע"י הכנת ראשי פרקים וכתיבת משפטי מפתח.

הדרך להבנת העיקר:
בקריאת מאמר או חומר לימודי, יש לקרוא פעמיים את הטקסט. יש להבין כל מילה, כל רעיון. לאחר שהבנו את כל הכתוב, נסמן משפטי מפתח -או- נכתוב לנו בצד את הדברים שנראים לנו חשובים במיוחד: מה הרעיון המרכזי? 

לאחר הבנת הרעיון המרכזי נחפש את הרעיונות התומכים בו, החשובים כדי להבין את הרעיון. יש לסכם בקצרה את הרעיון. יש לבחור רק את הדברים הקשורים לרעיון עליו הצבענו. הטפל אלו אותם נתונים אשר אין צורך להשתמש בהם כדי להבין את הרעיון והם רק מכבידים על הזיכרון. 

צריך אומץ מסוים כדי לזרוק את הטפל. יש לתרגל את ההפרדה ולשאול את המורה בשלבים הראשונים, עד אשר חשים בטחון.
Comments