הפיסקה

לאחר שאנו מבינים מהו משפט נעבור אל הפסקה. 

פיסקה – סעיף או קטע, חלק במאמר הכולל רעיון שלם מסוים המורכב ממשפט, שורה או יותר, המדבר על נושא אחד ותומך בו בעזרת דוגמאות. 
מתוך: מילון אבן שושן. 

כיצד מזהים פסקה? – בספר הלימוד ניתן לזהות פסקה בכך שהיא מתחילה בשורה חדשה (לפעמים פנימית יותר) ומתחתיה מתחילה פסקה חדשה באותה צורה. 

1. עברו על דף מספר לימוד וזהו את הפסקאות.
2. כתבו את המילים המתחילות והמסיימות כל פיסקה.
3. ספרו כמה פסקאות מופיעות בכל עמוד. 
4. על מנת לוודא שאכן הבנתם, אתם יכולים לפנות למורה טוב לבדיקה.

כעת לאחר שאתם מזהים פיסקאות, התרכזו בהבנתן. לחצו על הקישור הבא להמשך: הרעיון המרכזי.
Comments