סוגי טקסט - מד"ל

סוגי הטקסט – מדריך למורה: (כשלושה שיעורים..)

שיעור ראשון:

ראשית יש להבין את שלושת סוגי הטקסט שנבחרו...

1. על כל תלמיד לבחור (או שהמורה ינחה אילו סוגי טקסט יכתוב כל אחד...)אחד משלושת סוגי הטקסטים (תמיד ניתן לעבוד בזוגות..)

2. התלמיד יכתוב חצי עמוד עפ"י בחירתו, נושא אותו בחר (או שהמורה הכתיב..)

3. התלמיד יקרא יצירתו לפני הכיתה
4. הכיתה תתייחס לסוג הטקסט ואפיוניו

שיעור שני:

1. התלמידים יקראו את סוגי טקסטים בהמשך
2. התלמידים ימיינו את לפי סוגי טקסט
3. יש לכתוב טיעון אחד מדוע זה טקסט יצירתי/עיוני/טיעון


א.
היה היה, בארץ רחוקה, מורה טוב.
יום אחד שאלו אותו תלמידיו: 
"מורנו, כיצד זה הספקת כה רבות בימי חייך?" 
משך המורה בזקנו, גרד פדחתו ואמר: 
"הבו לי כד חרס ואשיב לכם.." 
הביאו התלמידים למורה את כד החרס. החזיק המורה בכד החרס והחל ממלא אותו באבנים גדולות. כאשר התמלא הכד, שאל את תלמידיו:
"האם הכד מלא?" 
ענו לו: 
"ודאי!" 
התכופף המורה ואסף בידיו אבני חצץ קטנות ושפך אותן לתוך הכד. אבני החצץ נפלו בין האבנים הגדולות וכאשר נראה כי הכד מלא, שאל המורה שוב: 
"האם הכד מלא כעת?" 
ענו לו תלמידיו: 
"יתכן שכן ויתכן שלא". 
אמר להם המורה: 
"יפה תלמידיי, תשובה זהירה היא תשובה טובה", 
התכופף והרים גרעיני כוסברה ושפך אותם לתוך הכד
.

ב.
המהפכה התעשייתית הוא השם המקובל לשורה של שינויים חברתיים וכלכליים שהתחוללו באנגליה ואחר כך ביתר מדינות אירופה ובארצות הברית, החל מאמצע המאה השמונה עשרה ועד מחצית המאה התשע עשרה ויש האומרים כי הוא נמשך עד היום. המהפכה החדירה שכלולים ומיכון בייצור החקלאי והתעשייתי והובילה לעיור חלק ניכר מן האוכלוסייה, גידול ניכר במספר התושבים והעלאת רמת חייהם ותוחלת חייהם. המונח נטבע במאה התשע עשרה על ידי לואי אוגוסט בלנק ופרידריך אנגלס.
נלקח מתוך: אתר ויקיפדיה


ג.
המהפכה התעשייתית היא ראשית התהליך בו האדם המודרני איבד את עצמאותו והפך עבד לכסף. פתאום עליו למצוא עבודה. רצוי עבודה מסודרת. במעבר מן הכפר אל העיר לימדו אותו שעליו לשלם שכר דירה, ארנונה. לפני המהפכה עבד האדם בהתאם לצרכיו, השתכר מספיק הלך להשתכר בפאב... היום הוא כפוף לכללים אחרים, מכבידים. הכסף הוא האל והבנק הוא בית המקדש...

כל תלמיד יבחר אחד הטקסטים הקודמים ויהפוך אותו לסוג טקסט שונה (את הספרותי למדעי וכד')

שיעור שלישי:


ניתן להציג, לקרוא סתם בכיתה או לשיר...

Comments