המלה - מד"ל

תרגיל 1
כתוב את המשפט הבא:
"אישה נעלה, נעלה נעלה, נעלה את הדלת בפני בעלה"

רשום שלוש דרכים אפשריות מבחינתך בהן ניתן לפענח את המשפטים:

1.       ___________________

2.       ___________________

3.       ___________________

כתוב הסבר למשפט הראשון בתוך חמש הדקות.
כעת נתח את עבודתך:

א.      באיזו דרך משלוש הדרכים בחרת?

ב.      האם שילבת ביניהן?

ג.       כמה סמכת על עצמך?

חשוב להבין את האפשרויות (לנסות לבד, לבדוק במילון, לשאול אדם אחר ואולי משהו נוסף...)

תרגיל 2 
כתוב את המשפט הבא:
"כאשר לוקחים כלב לטיול, כלב מותר אסור, כלב אסור מותר "

רשום שלוש דרכים אפשריות מבחינתך בהן ניתן לפענח את המשפטים:

1.       ___________________

2.       ___________________

3.       ___________________

כתוב הסבר למשפט הראשון בתוך חמש הדקות.
כעת נתח את עבודתך:

א.       באיזו דרך משלוש הדרכים בחרת?

ב.       האם שילבת ביניהן?

ג.        כמה סמכת על עצמך?

חשוב להבין את האפשרויות (לנסות לבד, לבדוק במילון, לשאול אדם אחר ואולי משהו נוסף...)

 

תרגיל 3

חפש ומצא 5 מלים אשר להן פירוש כפול .

  1. מה הצעדים הראשונים שתנקוט כדי למצוא אותן:

א.        

ב.        

ג.         

2. מהן המלים שמצאת?

3. נסה לחבר משפט דו משמעי בעזרת המלים שמצאת?

 

תרגיל 4

הסבר את המלים הבאות ללא שום עזרה. יש לחשוב היטב:

מהן הדרכים למציאת פירוש:

       1.   יש לי מזל, אני מכיר את המלה
 
       2.       שורש המלה. לשחק ולנסות

3.       האם המלה מזכירה לי משהו (משהו ששמעתי בילדותי...)

תעתוע –

השתמטות-

הופרש-

מארה-

מפליגה-

בדקו האם טעיתם...הייתם קרובים? יש מלה אחת שיש לה משמעות כפולה, מיהי?

 

האם עכשיו, כאשר אתה מודע לדרכים, תשתדל יותר לעבוד לבד? כיצד תרכוש כלים לכך? (קודם הירשם לספריה). את המשך הדרך נעבור יחדיו. אך חשוב מכל הוא שתהיה מודע לעובדה שבידיך האפשרות לעשות זאת.

Comments