פעילויות

פעילות ראשונה – 15 דקות

המורים יבקשו מהתלמידים לקום ולהזיז את השולחנות והכיסאות הצידה. לאחר מכן התלמידים יעמדו במרכז החדר והמורים יחלקו אותם לקבוצות על פי הדברים הבאים: 
בנים / בנות, בכל חלוקה אחד/ת מהתלמידים יסבירו במלים בדף את 
נעליים / כפכפים, יחסי הגודל בין הקבוצות על ידי המלים: קטן ב... גדול ב... 
צבע חולצה, קטן פי... גדול פי... לכל היותר... לכל הפחות... לפחות
אורך מכנסיים. יותר מ... לפחות מ...

פעילות שנייה – 20 דקות ובסופה 5 דקות הפסקה 
המורים יבחרו ארבעה ראשי קבוצה. כל ראש קבוצה יקבל פתק עליו יהיו רשומות הנחיות לחלוקה לקבוצות. 

כרטיס ראשון: 
א. עליך להרכיב קבוצה שיש בה לכל היותר 8 תלמידים ולכל הפחות שלושה תלמידים. 
ב. יתכן ויהיה צורך לוותר על מספר תלמידים או להעביר מספר תלמידים מקבוצה אחרת. 

כרטיס שני: 
א. עליך להרכיב קבוצה שמהווה (שווה ל...) שליש מהקבוצה הראשונה, גדולה בתלמיד אחד לפחות מהקבוצה הרביעית וקטנה בארבעה תלמידים מהקבוצה הראשונה. 
ב. יתכן ויהיה צורך לוותר על מספר תלמידים או להעביר מספר תלמידים מקבוצה אחרת. 

כרטיס שלישי: 
א. עליך להרכיב קבוצה שגדולה ב שישה תלמידים לפחות מהקבוצה הראשונה וגדולה פי 6 מהקבוצה השנייה. 

כרטיס רביעי:
א. עליך להרכיב קבוצה שקטנה פי 2 מהקבוצה השנייה וקטנה פי 6 מהקבוצה הראשונה.

פעילות שלישית – 20 דקות
א. לחלק את הכיתה לקבוצות של ארבעה תלמידים בכל קבוצה. 
ב. התלמידים יקבלו: דפי A4 , סרגלים, כלי כתיבה ומספריים ויתבקשו לגזור משולשים וריבועים בגדלים שונים, כשישה מכל אחד, יש לכתוב על הצלעות את אורכן בס"מ. 
ג. התלמידים יתבקשו לשים את הגזירות בצד.
ד. התלמידים יהיו צריכים לכתוב בעיות מילוליות בעזרת המלים שנלמדו וכן בעזרת הנגזרות שהכינו. הקבוצה שתשתמש במלים הרבות ביותר מבין אלו שנלמדו או מתוך הרשימה יתנו את התרגיל לכיתה לפתרון. 

פעילות רביעית – 10 דקות
א. המורים יחלקו תפוחים ותפוזים לכל שולחן כולל סכין, התלמידים יתבקשו לחצות את התפוחים ולחלק את התפוזים. (מי שהצליח אוכל, מי שלא המורים אוכלים לו) 

כפי ששמתם לב, מצאנו שיש חשיבות לקצב השיעור. חלוקה מדויקת והכנת מדוקדקת למה נעשה, יש לה חשיבות. השיעור מקבל דינאמיקה טובה, המורה יודע את שעליו לעשות ויש לו ביטחון ואמונה במתרחש.
Comments