נחלאות סיור 3

סיור 3– נקודת מוצא: ג'ראר בכר

לביצוע המשימות, שאלו אנשים. ניתן ורצוי להשתמש בפלאפון. המפה שבידכם נותנת מעט מאוד מידע על השכונה. את המשימות מבצעים וכותבים על דף קבוצתי. כל קבוצה תמנה אחראי/ת לרישום. (חלק מהתשובות כתוב על הקירות בצורות שונות). 

1. מעל הקיר המזרחי של בית העם (ג'ראר בכר) ישנו ציור ענק – ציירו בדף הקבוצתי שלושה נושאים מתוך הציור.

2. עליכם לחצות את רחוב בצלאל ולמצוא את הבית ברחוב אבולעפיה 31.
א. על שם מי בית הכנסת המצוי בקומה השנייה? בררו מי היה האיש. 
ב. לבתים שבסביבה קוראים 'בתי גורל', בררו מדוע נקראים כך. 
ג. מי היו העולים שלמענם נבנו הבתים? 

3. ברחוב שומרון נמצא בית היתומים 'דיסקין' – מצאו אותו.
א. מי נפגע בפיגוע ליד בית היתומים? 
ב. לאחת מנפגעות הפיגוע אב מפורסם, מיהו? 
ג. מהו סיפורו של בית היתומים?

4. בשכונה הרבו להשתמש בשאריות של מסילות ברזל (פסי רכבת), מצאו לפחות שלושה שימושים למסילות אלו. (הביטו למעלה).

5. מצאו את רחוב 'אריה לוין'.
א. מי היה אריה לוין? 
ב. בררו אירוע מפורסם אחד שהיה מעורב בו. מה הוא עשה ולמה? 

6. מצאו את כיכר 'יצחק לוי' וקראו את שירו של יוסי בנאי 'אני וסימון ומואיז הקטן' (בקול רם) 
א. במה נזכר כותב השיר? רשמו שלושה דברים חשובים לו מילדותו. 
ב. לאילו 'צבעים וקולות' מתכוון הדובר בשיר? חשבו על השכונה ומה שיש בה... 
ג. בשיר חוזר הדובר על מילים מסויימות, סמנו אותן, מה חשיבות החזרה על מילים אלו? מה הן תורמות? 

7. מצאו את ביתו של הרב שרעבי.
א. מה היתה הקללה אותה קבע הרב? מדוע קילל? 
ב. איזה בית קולל? מה עלה בגורלו? 
ג. כנסו לאחת החנויות בבניין ושאלו אותם "איך העסקים"? למרות קיללת הרב... 
ד. חברו בלדה על הרב ועל הקללה. 

8. שוק מחנה יהודה:
א. מצאו כמה שיותר רחובות הקרויים על שם עצי פרי. 
ב. קראו בקול את המנון השוק המצורף באחד הדפים. 

9. בשוק העירקי נמצאת מסעדת עזורה:
א. מה כתב גברי בנאי לעזורה? 
ב. מצאו שלוש דמויות מאילן היוחסין התלוי במסעדה ורשמו אותן. במה ידועות הדמויות שבחרתן?
Comments