מחשוב בהוראה


ציד אוצר דוגמית נושא 

הקדמה
בתחילת המאה העשרים ואחת תפקידו של המחשב בהוראה ובלמידה הופך להיות מרכזי ומכריע. יותר ויותר תלמידים משתמשים במחשב כמו גם המורים המלמדים אותם. המחשבים הפכו ליותר מכלי קיבול ועיבוד, הם הפכו להיות כלי תקשורת בין מורים לתלמידיהם ובין מורים למורים. השביתה הגדולה של "ארגון המורים העל יסודיים" בשנת הלימודים תשס"ח, הוכיחה כי מורי ישראל צועדים בגאון צעד ענק לתוך המאה העשרים ואחת על כל יישומיה. 

מאות אלפי מיילים אם לא מיליונים הועברו במשך תקופה של למעלה מ 40 ימים. בלוגים נפתחו, אתרים נבנו, פלטפורמות וויקי הועמדו לשרותם, טוק בקים ותגובות לכתבות עיתונות והכל מתוך שירות נאצל להעלאת מעמדו של המורה בישראל.

מעמד המורה אכן עלה, המורה בישראל הוא כבר לא מורה של לוח ירוק וגיר, הוא מורה שמנצל את האינטרנט להצלבת מידע ועיבודו, הוא מורה של מחשוב ותקשוב.

התקשוב, ככלי עבודה, נכנס באטיות לתוך תכניות לימודים של מספר מורים מצומצם. אך אין זה מחייב כי הוא יישאר בידיים של מעטים. כל אחד מאיתנו המורים יכול להפוך את המחשב והאינטרנט למכשיר לימודי מהשורה הראשונה.

בניית יחידות מקוונות (גדולות) או יחידות מתוקשבות (קטנות) ברמות השונות, יכולות לתת מענה להעמקה של תלמידים בחומר מגוון. יחידות מקוונות חושפות את התלמידים למידע הרב הקיים ברשת ומפתח בהם את היכולת לחפש ולחקור. הם כבר מחוברים אל האינטרנט, אז למה שלא נכוון אותם נכון? מדוע שלא ננצל כלי נפלא זה להעשרה, הרחבה, יצירה ועשייה?
קיימים חמישה סוגים או דגמים עיקריים של יחידות מקוונות.
לכל אחד מהסוגים מבנה משלו, מטרות משלו ורמת ביצוע מתאימה:

נציג לכם את העקרונות המנחים לבנייה של כל אחד מסוגי היחידות, נעלה דוגמאות של יחידות מקוונות. יחד נכוון, נקוון ונלמד בצורה מקצועית על מנת שתוכלו להעלות יחד עם הצוותים שלכם, יחידות מקוונות מקצועיות המשקפות את מעמד המורה הישראלי, מורה הבונה תלמיד עצמאי וחוקר, מורה המביט אל המאה העשרים ושתיים.